3 maja| Wiadomości

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

228 lat temu uchwalona została pierwsza polska konstytucja. Dokument ten jest pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po amerykańskiej, […]

228 lat temu uchwalona została pierwsza polska konstytucja. Dokument ten jest pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po amerykańskiej, spisaną ustawą zasadniczą.

Konstytucja 3 maja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną. Wprowadzała trójpodział władzy na: ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą oraz znosiła wolną elekcję i zasadę liberum veto. Ograniczyła także znacząco demokrację szlachecką, zagwarantowała ochronę państwową chłopom i tolerancję religijną w państwie.

W 1791 roku dzień 3 maja został uznany za święto Konstytucji 3 Maja. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, rocznicę Konstytucji 3 maja zatwierdzono jako święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku. Po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne zastąpiły święto obchodzonym dwa dni wcześniej 1-szym Maja, a w 1951 roku – zdelegalizowały. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 roku, święto 3 Maja jest świętem narodowym.