Rozważanie na piątek, 3 maja

J 19,25-27 Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc […]

J 19,25-27
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Aby stać się synem Maryi, trzeba stanąć pod krzyżem Jezusa. Rozważ dziś słowo Boże, patrząc na krzyż. Może być tak, że nic nie rozumiesz, gdy patrzysz i rozmyślasz. Ale kto pod krzyżem rozumiał tak wielką niesprawiedliwość? Chyba tylko Jezus, a może i Maryja…

o. Krzysztof Machelski OMI