14 maja| Wiadomości

Watykan: konferencja o ochronie przyrody

Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych z pośród miliona gatunków zwierząt żyjących na naszej planecie jeden na osiem jest zagrożony wyginięciem. […]

Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych z pośród miliona gatunków zwierząt żyjących na naszej planecie jeden na osiem jest zagrożony wyginięciem. Problematyka ta stała się punktem wyjścia dla konferencji „Nauka i działanie dla ochrony gatunków – nowe Arki Noego w XXI wieku”, jaka rozpoczęła się w Watykanie. Jej organizatorem jest Papieska Akademia Nauk.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele muzeów przyrody, ogrodów zoologicznych i botanicznych. Jej celem jest poszukiwanie nowych form współpracy, która przyczyniłaby się do lepszej i skuteczniejszej ochrony przyrody. Chodzi o ewentualną możliwość stworzenia nowych Arek Noego dla naszych czasów.

Wśród przyczyn wpływających na zmniejszanie się gatunków zwierząt wymienia się nadmierne wykorzystywanie dóbr ziemi i mórz, w tym roślin oraz zwierząt, a także zmiany klimatyczne.

Źródło: Radio Watykańskie