20 maja| Wiadomości

Opole: Pierwsza Eucharystia w nowej parafii prowadzonej przez oblatów

Niedawno wspominaliśmy 99. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który został wybrany na patrona nowej parafii, budującej się w Opolu, […]

Niedawno wspominaliśmy 99. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który został wybrany na patrona nowej parafii, budującej się w Opolu, którą Biskup Opolski powierzył pieczy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W niedzielę, w tymczasowej kaplicy – namiocie, odprawiona została pierwsza Eucharystia dla parafian. Przybyło na nią kilkaset osób.

Na Mszy świętej był obecny dziekan dekanatu Opole – ks. Rudolf Świerc, który w imieniu Kościoła opolskiego przyjął przysięgę nowego proboszcza, instalując o. Franciszka Boka OMI na urząd duszpasterza nowej wspólnoty. W słowie skierowanym do wiernych podkreślał znaczenie Wieczernika i kryterium, jakie w dzisiejszej Ewangelii Chrystus daje swoim uczniom: “Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). Parafia jest miejscem budowania wzajemnej miłości przy stole Eucharystii.

W kazaniu o. Franciszek Bok OMI nawiązał do liturgicznego czytania z Dziejów Apostolskich, w którym opisana jest modlitwa i ustanowienie w każdym Kościele starszych – pasterzy wspólnot. Dziękował również zebranym za liczne przybycie, których ilość znacznie przekroczyła oczekiwania. Zgromadzeni w kaplicy otrzymali również pierwszą broszurkę ze słowem powitania oraz przedstawieniem wspólnoty oblackiej w Opolu, która ma charakter zarówno duszpasterski jak i misjonarski.

źródło: Oblaci.pl