21 maja| Wiadomości

Dziś wspominamy św. Eugeniusza de Mazenod

Dziś w Kościele obchodzimy jedno z najważniejszych świąt dla całej społeczności oblackiej – wspomnienie założyciela zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej […]

Dziś w Kościele obchodzimy jedno z najważniejszych świąt dla całej społeczności oblackiej – wspomnienie założyciela zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – św. Eugeniusza de Mazenod.

Święto to obchodzimy 21 maja, w rocznicę śmierci św. Eugeniusza. Jego życie było pełne apostolskich dokonań, często za cenę cierpienia. Chociaż Eugeniusz powołał do życia Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej przede wszystkim w celu niesienia duchowej pomocy opuszczonej ludności wiejskiej, to jednak jego gorliwość o Królestwo Boże i umiłowanie Kościoła kazały pójść Oblatom aż po najdalsze krańce ziemi.

Założyciel naszego zgromadzenia zarówno dla swojej rodziny zakonnej jak i dla diecezji stanowił prawdziwie życiodajne źródło. Był wiernym i wspaniałomyślnym dzieckiem Boga i synem Kościoła. Na łożu śmierci pozostawił Oblatom swój testament: «Wśród was miłość, miłość, miłość, a ponadto gorliwość o zbawienie dusz».

Szczególnie dziś warto przypomnieć sobie historię życia patrona naszego zgromadzenia. Szczególnie dlatego, że przesłanie, które nam pozostawił jest jak najbardziej aktualne.