Rozważanie na poniedziałek, 27 maja

J 15,26–16,4a Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od […]

J 15,26–16,4a
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem».

„Przyjdzie Pocieszyciel”, „Nie poznali ani Ojca ani Mnie” – tu chodzi o Trójcę! „Ci, co was zabiją, będą myśleć, że oddają cześć Bogu”. Módl się dzisiaj za chrześcijan prześladowanych w krajach islamskich. Proś Boga, by nie załamali się w wierze, i spróbuj sobie wyobrazić, czy ty sam byłbyś w stanie oddać życie za Boga w Trójcy Jedynego?

o. Krzysztof Machelski OMI