Rozważanie na środę, 29 maja

J 16,12-15 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy […]

J 16,12-15
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Słowa Jezusa zapisane są w Ewangeliach. Ale On chce mówić dalej. Mówić konkretnie do mnie. Mówić przez Ducha Prawdy. On inspiruje nas dziś do tego, by się modlić i prosić o Ducha Świętego.

o. Krzysztof Machelski OMI