30 maja| Wiadomości

Papież: Słowo Boże zapuszcza korzenie dzięki mocy Ducha Świętego

Podczas audiencji środowej Papież Franciszek rozpoczął nowy cykl katechez poświęcony księdze Dziejów Apostolskich. Przypomniał, że opowiada ona o pielgrzymowaniu Ewangelii […]

Podczas audiencji środowej Papież Franciszek rozpoczął nowy cykl katechez poświęcony księdze Dziejów Apostolskich. Przypomniał, że opowiada ona o pielgrzymowaniu Ewangelii w świecie oraz ukazuje wspaniałe zespolenie Słowa Bożego z Duchem Świętym, które zapoczątkowuje czas ewangelizacji. Głównymi bohaterami Dziejów Apostolskich jest żywa i skuteczna „para”: Słowo oraz Duch.

Ojciec Święty zauważył, że Słowo staje się skuteczne dzięki Duchowi Świętemu, który nadaje mu niezwykłą dynamikę, oczyszcza je oraz czyni nosicielem życia.

Papież – słowo dzięki mocy Ducha staje się zasiewem życia

“ W Biblii mamy przedstawione różne historie, ludzkie słowa; ale jaka jest różnica pomiędzy Biblią i księgą historii? Słowa Biblii są natchnione przez Ducha Świętego, który daje im wielką siłę, zupełnie inną siłę oraz pomaga, aby to słowo stało się zasiewem świętości, zasiewem życia, aby było skuteczne – zauważył Papież. – Kiedy Duch Święty nawiedza ludzkie słowo, staje się ono dynamiczne, jak «dynamit», to znaczy zdolne do rozpalenia serc i przezwyciężania schematów, sprzeciwów oraz murów podziału, otwierając nowe drogi i poszerzając granice ludu Bożego. To zobaczymy podejmując te katechezy, w oparciu o księgę Dziejów Apostolskich. ”

Ojciec Święty zauważył, że chrzest w Duchu Świętym staje się doświadczeniem, które pozwala wejść w osobistą komunię z Bogiem oraz uczestniczyć w jego powszechnej woli zbawczej zdobywając dar parezji, odwagi, czyli zdolność do wypowiadania słowa „jako dzieci Boże”, nie tylko jako ludzie, ale właśnie jako dzieci Boże. To słowo jest jasne, wolne, skuteczne, pełne miłości do Chrystusa i innych ludzi. Papież podkreślił, że ten Boży dar otrzymujemy za darmo oraz w swoim czasie. Pan udziela wszystkiego za darmo. Zbawienia się nie nabywa, nie płaci się za nie. Jest ono całkowitym darem.

Ojciec Święty przypomniał, że zmartwychwstały Jezus zachęca uczniów do cierpliwego oczekiwania oraz zawarcia przymierza z czasem, który nadal pozostaje częścią świętej historii Boga z jego ludem. To nie uczniowie tworzą sobie misję, ale zostaje im powierzona w mocy Ducha, aby mogli dawać świadectwo o Bożej miłości, aż po krańce świata.

Papież – moc Boga zwycięża wszystko

“ Apostołowie razem przeżywają to oczekiwanie, jako rodzina Pana, w górnej sali czyli w Wieczerniku, którego mury nadal są świadkami daru, poprzez który Jezus wydał się swoim uczniom w Eucharystii. A jak oczekują na siłę, dýnamis Boga? Modląc się w jedności i z wytrwałością – podkreślił Franciszek. – To modlitwą pokonuje się bowiem samotność, pokusę, podejrzliwość i otwiera się serce na komunię. Obecność kobiet i Maryi, matki Jezusa, potęguje to doświadczenie: one jako pierwsze nauczyły się od Mistrza dawać świadectwo wierności miłości i siły komunii, która zwycięża wszelki strach. ”

 

źródło: Radio Watykańskie