30 maja| Wiadomości

Siostry będą modlić się za księży

Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce rozpoczynają dziś 9-tygodniową modlitwę w intencji księży. Każdego dnia o 20.30 siostry będą się spotykały […]

Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce rozpoczynają dziś 9-tygodniową modlitwę w intencji księży. Każdego dnia o 20.30 siostry będą się spotykały na modlitwie różańcowej, do której zapraszają wszystkich – kapłanów i osoby świeckie.

Jak powiedziała siostra Maksymilla Pliszka, przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, siostry podjęły 9-tygodniową nowennę, „mając na uwadze powierzoną im przez Boga misję, realizowaną aktualnie w obliczu trudnych i bolesnych wydarzeń w Kościele w Polsce.

„Codziennie od 30 maja do 1 sierpnia 2019 roku będziemy spotykać się w naszych wspólnotach na modlitwie różańcowej o godzinie 20.30, by rozważać tajemnice światła. Ofiarujemy je w następujących intencjach: o pomoc Jezusa Miłosiernego i duchowe umocnienie wobec wyzwań, przed którymi stają obecnie kapłani, o świętość życia kapłanów i osób konsekrowanych, w intencji wynagradzającej za grzechy i niewierności osób poświęconych Bogu. Trwając w duchowej więzi i zatroskaniu o Kościół Święty, zapraszamy kapłanów i osoby świeckie do włączenia się w tę nowennę” – powiedziała siostra Maksymilla Pliszka.