14 czerwca| Wiadomości

Państwo Watykańskie z nową stroną internetową

Dzięki nowej stronie internetowej Watykan chce lepiej zaprezentować różne sektory działań małego państwa papieskiego. Od wtorku dla odwiedzających stronę szczególnie […]

Dzięki nowej stronie internetowej Watykan chce lepiej zaprezentować różne sektory działań małego państwa papieskiego. Od wtorku dla odwiedzających stronę szczególnie interesujące powinny być informacje o Muzeach Watykańskich. Ponadto na stronie “vaticanstate.va” można wiele się dowiedzieć o Bazylice św. Piotra, Ogrodach Watykańskich, Pałacu Apostolskim i dawnej letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo.

Dzięki nowej stronie można także uzyskać informacje jak działają różne instytucje administracyjne Państwa Watykańskiego, najmniejszego na świecie, np. watykański komitet ds. monetarnych, czy urząd pocztowy. Jak na razie strona jest w języku włoskim, ale z czasem powstaną kolejne wersje językowe.

Uruchomienie nowej strony internetowej zbiegło się w czasie z wejściem w życie 7 czerwca nowego prawa dotyczącego zarządzania Państwem Watykańskim. W związku z reformą Kurii Rzymskiej na początku grudnia ub.r. Franciszek ogłosił dokument motu proprio w tej sprawie.

Przy zatwierdzeniu nowego prawa papieżowi Franciszkowi przyświecały “systematyczna reforma prawna w świetle zasad racjonalizacji, rentowności i uproszczenia oraz kierowanie się kryteriami funkcjonalności, przejrzystości, spójności normatywnej i organizacyjnej elastyczności”.

Nowe prawo ma na celu nadanie skuteczności działania instytucji, których zadaniem jest „zapewnienie Stolicy Piotrowej całkowitej i widzialnej niezależności”.

Pozostawiono dwa spośród pięciu urzędów centralnych Gubernatoratu: biuro ds. personelu i biuro prawne (grupując cztery w jeden i jeden likwidując). Z kolei z dziewięciu dyrekcji pozostało siedem.

Do instytucji Gubernatoratu został włączony komitet ds. monetarnych, niedawno utworzony wskutek zawarcia konwencji monetarnej między Unią Europejską i Państwem Watykańskim. Zlikwidowano natomiast komitet ds. bezpieczeństwa.

Aby sprzyjać przejrzystości, została ustanowiona Komórka Kontroli i Inspekcji, która ma zająć się sprawdzaniem przestrzegania przepisów prawa i procedur. Z kolei obok komisji dyscyplinarnej i komisji ds. personelu, powstanie komisja ds. selekcji pracowników świeckich. Od wszystkich zatrudnionych wymagane są; „oddanie, profesjonalizm i duch służby”.

Źródło: EKAI