27 sierpnia| Wiadomości

Prymas Polski na Jasnej Górze: „Zaprzestańmy bratobójczych waśni!”

Pod przewodnictwem Prymasa Polski, z udziałem Episkopatu Polski na czele z jego przewodniczącym, gości z zagranicy, w tym zwierzchnika Ukraińskiego […]

Pod przewodnictwem Prymasa Polski, z udziałem Episkopatu Polski na czele z jego przewodniczącym, gości z zagranicy, w tym zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i ok. 40 tys. pielgrzymów na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości odpustowe. Tegoroczne świętowanie to też dziękczynienie za I pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski i przebłaganie za „ranienie oblicza Maryi”. – Zaprzestańmy bratobójczych waśni, zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów – prosił abp Wojciech Polak.

Prymas podkreślił, że Maryja, jako Matka rodziny, chce nas strzec wszystkich razem, dlatego nie wolno wykorzystywać Jej wizerunku do własnych partykularnych korzyści, celów ideologicznych czy politycznych i brać go na sztandary walki.
Przypomniał, że na Jasnej Górze 40 lat temu Jan Paweł II upominał się o sprawiedliwość i miłość będącą warunkiem jedności Narodu i prosił: „zaprzestańmy tych bratobójczych waśni, zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów. Nie prowokujmy jedni drugich. Na nienawiść i pogardę odpowiedzmy miłością, odpowiedzmy naszą wiernością Chrystusowej Ewangelii”.

Kaznodzieja podkreślał, że nie zna takiej matki, która cieszyłaby się niezgodą, nienawiścią i podziałami w rodzinie. – Maryja, nasza matka, nie cieszy się niezgodą swoich synów – zauważył.

Na tegoroczny odpust też dotarło więcej pielgrzymów niż rok temu. W stu grupach przyszło 36,5 tys. pątników. W sumie w tym sezonie pielgrzymkowym od maja przybyło aż 134 tys. osób, o 11 tys. więcej, niż w poprzednim.

źródło: EKAI