29 sierpnia| Wiadomości

Biskupi: „Prosimy o działania potępiające przemoc wobec ludzi wiary”

Polscy biskupi na Jasnej Górze wydali dokument „Stanowisko w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych”. […]

Polscy biskupi na Jasnej Górze wydali dokument „Stanowisko w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych”. Hierarchowie podkreślają w nim, że wrogie chrześcijaństwu działania powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem. Zasługują na dezaprobatę wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy cenią sobie wartości chrześcijańskie i dorobek cywilizacji europejskiej związany z wolnością religijną, godnością osoby ludzkiej i prawami osób wierzących.

W dokumencie przyjętym 27 sierpnia, biskupi piszą o aspektach liturgicznych i prawnych aktów profanacji. Zaznaczyli, że z zaniepokojeniem dowiadują się o kolejnych profanacjach symboli, miejsc i przedmiotów kultu religijnego, które dla katolików są święte. Przypominają też, że „profanacja jako forma przemocy jest umyślnym odebraniem świętego charakteru rzeczy lub miejscu. Może się ona dokonać także ze złośliwym zamiarem znieważenia jakiejś świętości i staje się aktem zbezczeszczenia”.

Rada Biskupów Diecezjalnych przyjęła ostre stanowisko wobec ataków na Kościół, prosząc o jednoznaczne potępienie: „Wypełniając powierzone im nauczycielskie zadania Kościoła, biskupi polscy proszą katolików i ludzi dobrej woli, w tym szczególnie samorządowców, polityków, parlamentarzystów o podjęcie działań jednoznacznie potępiających przemoc motywowaną przynależnością wyznaniową oraz kroków prawnych lub innych, które skutecznie zapewnią realizowanie wolności religijnej i sprawią, że Kościół katolicki w Polsce będzie mógł bez przeszkód nieść orędzie Chrystusa i wypełniać swoją misję”.

Polscy biskupi przypominają, że ataki na Kościół i jego wiernych są grzechami ciężkimi. Na koniec dokumentu apelują: „Wszystkich katolików prosimy o modlitwę w intencji przebłagalnej szczególnie za grzechy profanacji oraz z prośbą o nawrócenia sprawców”