17 marca| Wspólnota

Przesłanie ojca generała na czas walki z COVID-19

O. Louis Lougen OMI, superior generalny Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN kieruje do nas wszystkich przesłanie na czas kryzysu.

O. Louis Lougen OMI, superior generalny Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN kieruje do nas wszystkich przesłanie na czas kryzysu.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.