Photo by Anna Kolosyuk on Unsplash
18 marca| Wspólnota

#klerykmanka / 22. Świętych Młodzianków. O dobrym uczynku.

18.03.2020 r. Dzień 22. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego […]

18.03.2020 r. Dzień 22. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat:  Świętych Młodzianków. O dobrym uczynku.

I Święci młodziankowie otrzymali przez chrzest krwi koronę wieczną. Ofiara ich była miła w oczach Boga. Ledwo w pączki się rozwinęła, a już wydali tak wielki owoc. Od nas również Bóg domaga się dobrych uczynków. – kl. Alfons Mańka.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.