21 marca| Wspólnota

#klerykmanka / 25. Słabnięcie w gorliwości

21.03.2020 r. Dzień 25. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego […]

21.03.2020 r. Dzień 25. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat:  Słabnięcie w gorliwości

Cóż więc tak osłabia naszą gorliwość? Po pierwsze: otrzymane przez grzech skłonności do złego, która to skłonność, jak waga zegara, wciąż obniża nasze życie. Po drugie, nasze nałogi grzechowe są tego przyczyną, które wobec tego trzeba zastąpić cnotami. Po trzecie, czart nam nie daje spokoju, ale przez całe życie nas kusi. On jest jakby naszym nieodstępnym towarzyszem, lecz przez to Bóg daje nam sposobność na większą zasługę przez zwyciężenie go. Po czwarte zbyt wysokie rozumienie o sobie i fałszywa pewność zbawienia, gdyż zdaje nam się, że grzechów ciężkich nie popełniamy. Po piąte, szukanie ciągłe rozrywki doczesnej.- kl. Alfons Mańka.

 

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.