Photo by Gaurang Alat on Unsplash
24 marca| Wspólnota

#klerykmanka / 28. Posłuszeństwo

24.03.2020 r. Dzień 28. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego […]

24.03.2020 r. Dzień 28. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat:  Posłuszeństwo

I Jezus będąc na ziemi człowiekiem, był całkiem posłuszny swym rodzicom, a więc Jezus stał się posłuszny swemu stworzeniu, a jak wygląda nasze posłuszeństwo wobec Boga? Ten ma prawo do winnicy i ten nią zarządza, kto ją plantował. (…) Bóg nas stworzył, Jemu więc jesteśmy winni posłuszeństwo. – kl. Alfons Mańka.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.