25 stycznia| OCM NINIWA

Diecezjalny Konkurs Literacki o kleryku Alfonsie Mańce

W poniedziałek 25.01 rusza konkurs literacki o kleryku Alfonsie Mańce. Wziąć udział w konkursie może każdy. Zapraszamy do bliższego poznania oblackiego kandydata na ołtarze i wzięcia udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU

Parafia pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach oraz Wydawnictwo św. Macieja Apostoła z siedzibą w Lublińcu w dniu 80. rocznicy męczeńskiej śmierci kleryka Alfonsa Mańki OMI (1917-1941) ogłaszają Diecezjalny (diecezja gliwicka) Konkurs Literacki, który przebiegał będzie pod hasłem, zaczerpniętym z „Dzienniczka duchowego” śp. kleryka Alfonsa, pt. „Będę wierny Bogu aż do śmierci”.

Cele konkursu:

 • Uczczenie jubileuszu 80. rocznicy męczeńskiej śmierci kleryka Alfonsa Mańki OMI (1917-1941), jedynego kandydata na ołtarze w diecezji gliwickiej.
 • Popularyzacja postaci śp. kleryka-męczennika Alfonsa Mańki OMI.
 • Pogłębienie wiedzy o życiorysie śp. kleryka-męczennika Alfonsa Mańki OMI.
 • Zachęcanie młodzieży i dorosłych do postaw wierności Bogu i świętości w codziennym życiu.
 • Zaangażowanie osób piszących z terenu diecezji gliwickiej do promocji świętości osoby kleryka Alfonsa Manki OMI.

Szczegóły konkursu:

Konkurs literacki odbywać się będzie w dwóch działach: poezji oraz prozy (opowiadanie lub esej),

a w każdym z tych działów w dwóch kategoriach:

 1. młodzież, od kl. VII szkoły podstawowej do lat 18,
 2. dorośli.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy: mieszkańcy diecezji gliwickiej, tworzący tekst poetycki lub prozatorski (opowiadanie lub esej), którego tematyka wpisuje się hasło przewodnie 80. rocznicy męczeńskiej śmierci kleryka Alfonsa Mańki OMI (1917-1941): „Będę wierny Bogu aż do śmierci”.
 2. Prace należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy: standard.
 3. Objętość prac: poezja – od 1 do 4 wierszy, proza (opowiadanie lub esej) – do 3 stron formatu A4. 4. Prace muszą być opatrzone następującymi danymi: imię i nazwisko autora, miejscowość, wiek, nr telefonu, e-mail, dodatkowo dla uczniów: nazwa i adres szkoły, klasa, pisemna zgoda rodzica na udział w konkursie, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna literackiego. 5. Jeden autor może uczestniczyć w dwóch działach konkursu, zarówno w dziale poezji jak i w dziale prozy, nadsyłając maksymalnie 1 pracę w każdym z działów. 6. Nadesłana na konkurs praca nie może być nigdzie wcześniej publikowana (także w Internecie) i bezwzględnie musi być własnego autorstwa. 7. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez autora na nieodpłatne wykorzystanie wyróżnionych prac przez publiczne ich odczytanie, rozpowszechnienie w prasie, mediach, w Internecie, na nośnikach CD oraz w książce – pokłosiu konkursowym. 8. Uczestnik konkursu poprzez przesłanie swojej pracy wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kryteria oceny prac:

Jury konkursu w składzie: ks. Rafał Wyleżoł, proboszcz parafii św. Jana Nepomucena w Lisowicach – przewodniczący jury; Marian Mańka – przedstawiciel rodziny śp. kleryka Alfonsa Mańki; Edward Przebieracz – literat, redaktor Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, oceniając prace weźmie pod uwagę: zgodność z celami konkursu, oryginalność ujęcia tematu oraz poprawność literacką.

Termin i adres nadsyłania prac:

Prace należy przesłać do 19 marca 2021 drogą mailową na adres: wydawnictwomacieja@gmail.com w treści wiadomości wpisując: Konkurs literacki lub listownie: Wydawnictwo św. Macieja Apostoła ul. Kołłątaja 1, 42-700 Lubliniec z dopiskiem: Konkurs literacki.

Literatura dla uczestników konkursu:

 1. Informacje na temat śp. kleryka Alfonsa Mańki OMI na stronie internetowej www.parafialisowice.tl.pl w zakładce „Sługa Boży kleryk Alfons Mańka”.
 2. Dzienniczek duchowy” śp. kleryka Alfonsa Mańki OMI (Wydawnictwo św. Macieja Apostoła, wyd. II, 2018; wersja pdf), zamieszczony na stronie internetowej www.parafialisowice.tl.pl w zakładce „Dzienniczek duchowy”.

Finał i nagrody:

Podczas finału planowane jest zwiedzanie kościoła parafialnego, ogrodu św. Jana Nepomucena, Muzeum Paleontologicznego oraz poczęstunek.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę 29 maja o godz. 10:00 w Lokalnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Lisowicach, ul. Mickiewicza 20.

W poszczególnych kategoriach obu działów konkursowych (poezja i proza) zostaną przyznane miejsca od I do III oraz wyróżnienia. Laureaci I nagród otrzymają bony zakupowe do sklepu sportowego o wartości 300 zł, a za II i III miejsce bon wartości 100 zł. . Ponadto laureaci otrzymają zestawy wiecznych piór, zestawy książek, dyplomy oraz okazjonalne pamiątki. Wszystkie prace laureatów opublikowane zostaną w książce – pokłosiu konkursu. Podczas finału konkursu każdy laureat otrzyma w prezencie 3 egz. tej książki. Każdy uczestnik konkursu, nie będący jego laureatem, otrzyma dyplom za udział w konkursie oraz egzemplarz pokłosia konkursowego. Dyplom oraz egz. pokłosia otrzyma także nauczyciel-opiekun literacki ucznia.

Patronat honorowy:

Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o. Paweł Zając OMI

J. E. Biskup Gliwicki Jan Kopiec

Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice

Poseł Ziemi Lublinieckiej Andrzej Gawron

Wójt Gminy Pawonków Joanna Wons-Kleta

Sołtys Lisowic Marek Kunicki

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej

Patronat medialny:

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

Redakcja „Gość Niedzielny”

Portal Lubliniec.info

Lubliniec – Lisowice, 22 stycznia 2021 r.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.