2 lutego| Wiadomości

Czy w Polsce więcej jest zakonnic czy zakonników? Strzelaj!

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r. Standardowo obchodzony jest w Kościele w święto Objawienia Pańskiego. W Polsce świętować go będzie ok. 32 tys. osób. Ile z nich to mężczyźni, a ile kobiety?

Rywalizację wygrywają jednak kobiety, których żyje w Polsce ok. 17 tys. w 104 zgromadzeniach żeńskich. Podejmują one najróżniejsze dzieła, angażując się w duszpasterstwo, edukację, katechizację, pracę charytatywną, społeczną, naukową, medialną itp. Oprócz tego ponad 1000 sióstr pracuje poza granicami Polski, w krajach misyjnych (441), na Wschodzie (ok. 440) i w wielu innych krajach świata.

Według danych z 31 października 2020 r. siostry prowadzą m.in. ok. 370 przedszkoli, ok. 100 szkół – podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych, 1 uczelnię wyższą (Międzyzakonne Formacyjne Studium Teologiczne pod patronatem rektora UPJP2), ponad 50 internatów, burs i akademików, 63 świetlice, 33 ośrodki wychowawcze, w tym specjalne ośrodki wychowawcze, 72 domy dziecka, w tym 13 rodzinnych domów dziecka, 112 domów pomocy społecznej – dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 28 domów opieki, 5 placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, 10 domów dla matek z małymi dziećmi, 2 przytuliska dla bezdomnych i 2 domy dla wychodzących z bezdomności, 25 stołówek dla biednych i 95 punktów wydawania żywności.

Do dzieł prowadzonych przez zakony żeńskie w Polsce należy również m.in. ponad 30 zakładów opiekuńczo-leczniczych, 2 szpitale, 25 gabinetów lekarskich, 6 zakładów rehabilitacyjnych, 3 hospicja, 38 okien życia, 65 domów rekolekcyjnych i 57 domów wypoczynkowych dla świeckich.

A ilu jest w Polsce zakonników?

Według danych 31 grudnia 2019 r. Polska ma 11 173 zakonników. W kraju przebywa 8182, za granicą pracuje 2991. W tzw. Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, czyli zrzeszeniu zakonów męskich znajduje się obecnie 59 zgromadzeń, z których najliczniejsi są franciszkanie (1233), salezjanie (992), franciszkanie konwentualni (926) i pallotyni (592). Dla porównania – jezuitów jest 586, dominikanów – 439, redemptorystów – 413, karmelitów – 65, a benedyktynów – 58.

Charyzmat niektórych zgromadzeń jest bardzo ściśle określony, np. albertyni zajmują się bezdomnymi. Wiele zgromadzeń ma jednak dość szerokie pole działania. Może to rodzić wrażenie – przy pobieżnej obserwacji – że wszyscy robią to samo. Prawda jest jednak taka, że choć jesteśmy podobni, to jednocześnie bardzo różnorodni, nie tylko w kroju habitu ale i w swoistej duchowości, i w konsekwencji – akcentach pastoralnych. We wszystkich instytutach życia konsekrowanego słychać podobne pytanie – co winno być dzisiaj naszym priorytetem? – wyjaśnia o. Janusz Sok, redemptorysta, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Z pewnością wszystkie zgromadzenia przeżywają aktualnie spadek powołań, a także podejmują wyzwanie odnowienia swojej misji we współczesnym świecie. W ostatnich 20 latach społeczeństwo bardzo się zmieniło pod wpływem nowych technologii, wirtualnego kontaktu, nowych mediów itp. Co ciekawe, swoją „wiosnę” przeżywają mniej typowe formuły życia konsekrowanego jak świeccy konsekrowani czy inne formy indywidualne jak pustelnicy, dziewice i wdowy. Czy to oznaka bardziej nastawionego na indywidualizm podejścia współczesnego człowieka? Trudno ocenić. Kościół jest dynamiczny, a duchowość nie znosi pustki. W miejsca wymarłych zgromadzeń powstaną inne. Oby nigdy nie brakowało chętnych, żeby zasilić ich szeregi! Pamiętajmy dziś szczególnie o nich w swoich modlitwach.

Źródło: KAI / Redakcja NINIWA

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.