3 lutego| Wiadomości

W cieniu św. Błażeja… Święty ewangelizator „wikingów”

Dziś wspominamy św. Błażeja, uzdrawiającego choroby gardła. Liturgia jednak podpowiada nam dziś także innego, ciekawego świętego...

Św. Oskar urodził się w 801 r. w północnej Francji w rodzinie szlacheckiej. Szybko trafił do szkoły u benedyktynów, a następnie wstąpił w ich szeregi. Niedługo potem książę Danii, Harald Klark, poprosił cesarza Ludwika Pobożnego o misjonarzy. Benedyktyni odpowiedzieli, a wśród nich Oskar.

Przez wiele lat pracował wśród pogańskich mieszkańców Danii i Szwecji. Właśnie w Szwecji w 830 r. ufundował pierwszy na ziemiach skandynawskich kościół! Następnie ustanowił biskupstwo w Hamburgu, gdzie zorganizował potężną akcję misyjną. Papież Grzegorz IV mianował go swoim legatem na kraje skandynawskie. Swoją posługą misyjną otrzymał miano „Apostoła Północy”. Mówiono o nim, że na zewnątrz był apostołem, a wewnątrz mnichem. Świetny realizator hasła „ora et labora” (módl się i pracuj).

Nie tylko wysyłał misjonarzy, ale i sam bez wytchnienia brał udział w misjach. Znany był z pokory, ascezy i troski o wdowy, sieroty oraz przesiedleńców. Jeszcze za życia uzdrowił cudownie wiele osób. Zmarł w wieku niespełna 64 lat wycieńczony nadmiernymi trudami. Jego kult był tak silny, że został kanonizowany już po dwóch latach.

Wikimedia Commons / Hamilton, Hugo. 1830

Źródło: Redakcja NINIWA / brewiarz.pl / wikipedia

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.