6 lutego| Wiadomości

Czy kobiety i mężczyźni myślą inaczej? Prawdy i mity o równouprawnieniu

Dziś sporo mówi się o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. Jasne jest, że obie płcie mają tę samą godność i powinny być traktowane z takim samym szacunkiem. Czy jednak oznacza to, że mamy być traktowani tak samo?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Np. kwestia zarobków nie zależy wyłącznie od płci, ale też umiejętności i wydajności. Osoby na tych samych stanowiskach powinny zarabiać tak samo, ale w ramach równouprawnienia nie można oczekiwać, że wszystkie prace mężczyzn i kobiet, będą tak samo wynagradzane. To prowadziłoby do absurdu.

Często słychać feministyczny postulat, żeby w ramach wyrównywania szans tworzyć parytety stanowisk we wszystkich branżach i sferach życia, żeby obsadzić je równomiernie kobietami i mężczyznami. W Szwecji prowadzony jest nawet obecnie taki „eksperyment”, ale nie przyniósł on oczekiwanych rezultatów. Dalej do prac technicznych i inżynierskich ciągnie skrajnie dużo mężczyzn, a do zawodów pielęgniarskich i np. wychowawcy w przedszkolach skrajnie więcej kobiet. Dlaczego tak się dzieje? Zajrzyjmy do naszych mózgów!

Źródło: Redakcja NINIWA / youtube.com Wojna Idei

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.