10 lutego| Wiadomości

Jak droczą się święte bliźniaki? Zesłała ulewę, żeby zatrzymać brata!

W historii Kościoła znajdziemy sporo rodzeństw, które zostały świętymi, jak choćby św. Jakub i Jan, Kosma i Damian, Urszula i Maria Ledóchowkskie, czy Franciszek i Hiacynta z Fatimy. Jednak zdecydowanie najbardziej znanymi świętymi bliźniakami byli Benedykt i Scholastyka z Nursji!

Być może bardziej znany z ich dwojga jest św. Benedykt i to on inspirował bliźniaczkę do jej duchowego wzrostu. Scholastyka, którą dziś, 10 lutego, wspominamy w liturgii, naśladowała bliźniaka w jego mniszym trybie życia, podróżach, rozmyślaniach i poświęceniu Boga.

Św. Benedykt i TOP 3 wskazówki dla współczesnej Europy

Po założeniu własnych klasztorów (męskiego i żeńskiego) co jakiś czas się spotykali na długich rozmowach i wymianie filozoficznych myśli. Gdy spotkali się po raz ostatni, Scholastyka nie chciała wypuścić Benedykta i błagała go, żeby przedłużył swoją wizytę. Ten jednak martwił się o swoich współbraci i chciał już wracać. Wtedy zdeterminowana Scholastyka pomodliła się o ulewny deszcz, który zatrzymał jej brata na całą noc. Jak donoszą kronikarskie zapiski, ich „kłótnia” przebiegała następująco:

Święty brat uczynił swojej siostrze łagodną wymówkę:

Coś uczyniła, siostro moja? Nie mogę wrócić do braci, którzy dziwić się będą, że tak długo nie wracam.

Na to Święta:

Prosiłam cię, a ty mnie nie chciałeś wysłuchać. Zwróciłam się przeto do Boga i zostałam wysłuchana.

A potem ze słodką przekorą dodała:

Jeśli ci tak spieszno, to idź teraz.

Wypowiadała te słowa w czasie, kiedy ulewa szalała na zewnątrz.

Czy w naszych rodzinach siostrzano-braterskie kłótnie wyglądają podobnie? Przekora, dokuczanie… tylko może tło i powody sporów mamy nieco bardziej przyziemne 🙂 Okazuje się jednak, że święci – też ludzie! 😉

Źródło: brewiarz.pl / Redakcja NINIWA

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.