11 lutego| Wiadomości

Pokropiła Maryję wodą święconą! Tak na wszelki wypadek…

11 lutego wspominamy w liturgii Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes. Ukazała się ona po raz pierwszy młodej Bernadecie Soubirous właśnie 11 lutego 1858 r. Przy kolejnym widzeniu, idąc za radą towarzyszek, pokropiła tajemniczą zjawę wodą święconą i wypowiedziała słowa: "Jeśli przychodzisz od Boga, zbliż się; jeśli od szatana, idź precz!". Pani, uśmiechając się, zbliżyła się aż do brzegu wylotu groty i odmawiała różaniec.

Dziś objawienia w Lourdes są jednymi z najbardziej znanych. Miliony pielgrzymów odwiedzają to cudowne miejsce, gdzie w cztery lata po ogłoszeniu przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu (do którego przyczynił się także nasz patron, św. Eugeniusz de Mazenod!), objawiła się Maryja. Przy jednym z widzeń, dziewczyna zapytała „Piękną Panią” o imię, a Maryja odpowiedziała „Jam jest Niepokalane Poczęcie”. Co istotne, znaczenie tych słów ani nie było dziewczynce znane, ani zrozumiałe. Waga tego jest oczywista!

W sumie w Grocie Massabielskiej Najświętsza Panienka pojawiła się osiemnaście razy. Widziała ją tylko św. Bernadeta, ale zawsze towarzyszyły jej siostra, koleżanki, a z czasem także inne osoby. Początkowo rodzice zabronili dziewczynie chodzić do groty, zaniepokojeni dziwnymi wydarzeniami, ale w końcu ustąpili widząc, jak córka marnieje w oczach z udręki.

Co mówiła Maryja do dziewczyny?

Zasadniczo to, co zwykle, gdy się objawiała ludziom. By modlić się za grzeszników i pokutować. Jak zwykle w tak niezwykłych sytuacjach, ludziom nie było łatwo dać wiary temu, co Bernadeta opowiadała. Doświadczały ją różne przykrości od rówieśników, a nawet policji. Także proboszcz był zachowawczy, powołując się na konieczność zbadania sprawy przez biskupa (co później nastąpiło i specjalna komisja potwierdziła objawienia).

Maryja miała jednak swój plan na uwiarygodnienie swojej obecności. W czasie jednego z widzeń z groty wytrysnęło za jej sprawą nowe źródło. Miało ono lecznice właściwości i dokonało się przez nie kilka cudów, których świadkami były zgromadzone przy grocie tłumy. Odtąd cudowne uzdrowienia dokonywały się i wciąż dokonują regularnie. To prezent zostawiony nam przez Matkę Bożą z Lourdes.

A teraz, zastanówcie się… Gdyby to wam ukazała się Maryja, co byście jej powiedzieli? O co byście zapytali?

Źródło: Redakcja NINIWA / brewiarz.pl

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.