12 lutego| Wiadomości

„Zhejtował” siostrę i się nawróciła!

Tej pani nie znajdziesz na liście najpopularniejszych świętych. Jej imię też nie należy do zbytnio znanych. Kim była błogosławiona Humbelina?

Urodziła się w 1092 r. jako młodsza siostra św. Bernarda z Clairvaux. Wszyscy jej bracia, wraz z Bernardem wstąpili do cystersów, ale ona wybrała małżeństwo z dostojnikiem.

Pewnego dnia ubrana na bogato i przy obstawie licznej świty zjawiła się w klasztorze z wizytą. Bernard jednak nie zgodził się z nią spotkać. Przekazał tylko Humbelinie przez ich wspólnego brata, Andrzeja, że jej przyjazd uważa za niepotrzebny spektakl.

Siostra przejęła się tym i poprosiła, żeby jednak Bernard się z nią spotkał, a w zamian zrobi, co tylko będzie chciał. Wówczas mnich się zgodził i zwrócił siostrze z miłością uwagę, że nie takiego zachowania nauczyli się w swoim rodzinnym domu. Wartości, które z niego wynieśli nie pasują do jej obecnego, pełnego przepychu, życia.

Dopiero po dwóch latach Humbelina przewartościowała pod wpływem tego napomnienia swoje życie. Poprosiła męża o to, by pozwolił jej zostać mniszką. Podjęła surową pokutę tłumacząc siostrom, że tak długo żyła w świecie, że żadna pokuta nie jest dla niej zbyt wielka. Gdy umierała, byli przy niej wszyscy jej bracia.

Bł. Humelina jest patronką osób, które straciły rodziców. Wspominamy ją 12 lutego.

Źródło: Redakcja NINIWA / brewiarz.pl

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.