13 lutego| Wiadomości

Akcja „Misjonarz na Post” – dobre postanowienie na wielki post 2021

To ósma edycja ogólnopolskiej akcji, która zrodziła się w środowisku misjonarzy oblatów. Od lat obejmuje duchowym wsparciem misjonarzy, posługujących na całym świecie. W obecnej sytuacji, ma ona wymiar szczególny, ponieważ w dobie pandemii koronawirusa to często właśnie misjonarze stanowią ostatnią ostoję dla najuboższych.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy wejść na stronę misjonarznapost.pl i wypełnić krótki formularz (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej). W wiadomości zwrotnej otrzymamy podstawowe dane na temat losowo przypisanego misjonarza, czy misjonarki. Forma wsparcia jest dowolna: modlitwa, dobrowolna forma postu, ofiarowanie cierpienia czy dobre postanowienie realizowane w tej intencji.

Na chwilę obecną 1892 polskich misjonarzy wspiera duchowo blisko 40 000 osób, w tym 35 701 Przyjaciół Misji oblackich.

misyjne.pl

Źródło: oblaci.pl / pg / misyjne.pl

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.