13 lutego| Wiadomości

Hasło XXI Dnia Papieskiego ogłoszone. Co oznacza?

„Non abiate paura - Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi” - Ta najbardziej chyba znana na świecie wypowiedź Jana Pawła II pochodzi z jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat, homilii programowej dla kolejnych 27 lat działalności polskiego papieża.

„Nie lękajcie się” – to motto XXI Dnia Papieskiego, który odbędzie się 10 października 2021 roku. Podczas zapowiedzi tegorocznego Dnia Papieskiego, ks. Paweł Walkiewicz, wiceprzewodniczący zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” opowiedział także o minionym Dniu Papieskim, który obejmował m.in. uroczystą galę na Zamku Królewskim, gdzie wręczono nagrody TOTUS TUUS za rok 2020.

Laureatami nagród zostali: niosące heroiczną pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa – siostry Dominikanki i ks. Piotr Dydo-Rożniecki (Promocja godności człowieka), wybitny rzeźbiarz Gustaw Zemła (Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej), publicysta Grzegorz Górny (Propagowanie nauczania św. Jana Pawła II) oraz osoby świeckie i duchowne zaangażowane w tworzenie różnych form komunikacji wewnątrzparafialnych podczas pandemii koronawirusa (TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka). Specjalną Nagrodę TOTUS TUUS za całokształt dorobku naukowego, nieoceniony wkład w formowanie katolickich elit oraz pomoc osobom prześladowanym w stanie wojennym otrzymał o. prof. Jacek Salij OP.

Dlaczego na 2021 r. wybrano te właśnie słowa?

Kard. Kazimierz Nycz przypomniał, że były to jedne z pierwszych słów z jakimi zwrócił się do wiernych Papież Polak. Kard. Nycz podkreślił, że słowa te były uniwersalne, gdyż odnosiły się zarówno do Polski „zlęknionej komunizmem”, jak i do całego świata. – Hasło to niosło nadzieję i było motywem przewodnim właściwie całego pontyfikatu. Jest aktualne także dziś – podkreślił hierarcha, dodając, że co prawda współczesne lęki są nieco inne niż wówczas, jednak apel o zaufanie Chrystusowi jest ponadczasowy.

Źródło: KAI / Redakcja NINIWA

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.

WYDARZENIA Czytaj więcej
PRZECZYTAJ TAKŻE