14 lutego| Wiadomości

Kim jest brat zakonny – misjonarz oblat [ŚWIADECTWO]

Większość dobrze wie, kim jest i na czym polega posługa kapłana. Ale jeżeli chodzi o brata zakonnego, często pojawia się problem. Kim zatem jest brat zakonny w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej? Wyjaśnia nam to br. Paweł Biegański OMI (Delegatura na Ukrainie i w Rosji).

Przede wszystkim jest zakonnikiem tzn. ślubuje Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo na wieki. Jak określały to jedne z pierwszych oblackich reguł zakonnych: „gorliwie pracuje nad swoim zbawieniem”. Ten aspekt życia brata-oblata szczególnie leżał na sercu św. Eugeniuszowi de Mazenod. Założyciel oblatów mocno podkreślał, aby bracia modlili się razem z kapłanami o tej samej godzinie. Równie ważne jest dla brata, regularne korzystanie z kierownictwa duchowego, częsta spowiedź oraz codzienna Eucharystia. Nie należy zapominać również o cesze charakteryzującej wszystkich oblatów, czyli szczególnym nabożeństwie do Matki Bożej

W świecie naznaczonym przez podziały między ludźmi, brat ma być przykładem zakonnika, który dąży do pokoju i jedności ze wszystkimi.

Jak sama nazwa wskazuje, brat jest przede wszystkim bratem dla innych. Najpierw w stosunku do współbraci w Zgromadzeniu, następnie do wszystkich ludzi, bez względu na wiarę, religię, pochodzenie czy kolor skóry. W świecie naznaczonym przez podziały między ludźmi, brat ma być przykładem zakonnika, który dąży do pokoju i jedności ze wszystkimi. Braterstwo to także gościnność. Domy oblackie powinny odznaczać się duchem otwartości. Szczególną rolę odgrywają tu bracia zakonni jako gospodarze domu, a często także furtianie. Furta jest w pewnym sensie wizytówką klasztoru.

Profesja wieczysta br. Pawła Biegańskiego OMI / oblaci.pl

Oprócz posługi na furcie, bracia wykonują przeróżne prace. Zajmują się gospodarstwem, gotują, są bibliotekarzami, katechizują dzieci i dorosłych. Od początku Zgromadzenia bracia byli też obecni na misjach zagranicznych, gdzie zajmowali się budową klasztorów i kościołów. Superiorowie nalegali, aby tam, gdzie jest obecny kapłan, był także obecny brat. Z czasem liczba braci w Zgromadzeniu znacznie wzrosła, na początku istnienia niemieckiej prowincji braci było więcej niż kapłanów.

Brat nie jest jednak zwykłym pracownikiem, jest powołany przez Boga do szczególnej misji – przyczynianie się do zbawienia ludzi. Niezależnie od tego jaką posługę wykonuje brat, jeżeli wykonuje ją z nakazu przełożonego, ma ona wartość nadprzyrodzoną. Zgodnie ze słowami Biblii: „Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów” (1 Sm 15,22).

Źródło: oblaci.pl / pg

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.