3 marca| Wiadomości

Papieska intencja na marzec? W centrum spowiedzi jest miłosierny Jezus

W intencji na marzec przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitewnej, Papież przypomina o znaczeniu Sakramentu Pojednania. Franciszek zaznacza, że podczas spowiedzi doświadczamy bezmiaru Bożego miłosierdzia i że nie ma takiego grzechu, którego Pan by nie przebaczył.

Ojciec Święty przypomina, że Sakrament Pojednania jest spotkaniem z Panem, który nas przygarnia i obejmuje oraz zaprasza do szerzenia radosnej nowiny, jaka z niego płynie.

Papież – smakujmy Bożego przebaczenia

Kiedy idę do spowiedzi, to po to, aby doznać uzdrowienia, uleczyć swoją duszę. Aby wyjść z większym zdrowiem duchowym. Aby przejść od nędzy do miłosierdzia. A centrum spowiedzi nie są grzechy, które wypowiadamy, ale Boża miłość, którą otrzymujemy i której zawsze potrzebujemy. W centrum spowiedzi jest Jezus, który czeka na nas, słucha nas i nam przebacza – podkreślił Papież. Pamiętajmy o tym: w sercu Boga jesteśmy wcześniej niż nasze błędy. I módlmy się, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z nową głębią oraz zaznali Bożego przebaczenia i nieskończonego miłosierdzia. I módlmy się, aby Bóg dał swojemu Kościołowi miłosiernych kapłanów, a nie gnębicieli.

Papieska intencja w marcu to intencja ewangelizacyjna pt. Sakrament pojednania i brzmi (przyp. red.):

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Źródło: Vatican News / Krzysztof Ołdakowski SJ / Redakcja NINIWA

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.