5 marca| Wiadomości

Papież do Irakijczyków: przybywam jako pielgrzym nadziei

„Bardzo pragnę spotkać się z wami, zobaczyć wasze twarze i odwiedzić waszą ziemię, starożytną i niezwykłą kolebkę cywilizacji” – te słowa znalazły się w wideoprzesłaniu, które Papież skierował do Irakijczyków, w związku z rozpoczynającą się jutro wizytą apostolską w ich kraju. Zwracając się do chrześcijan Franciszek wyznał, że czuje się zaszczycony, iż będzie mógł spotkać męczeński Kościół. Podziękował za ich świadectwo wiary w Chrystusa w czasie prześladowań.

Wspominając o męczennikach Ojciec Święty prosi Boga, aby pomogli trwać wszystkim mieszkańcom Iraku w pokornej mocy miłości. Papież dodaje, że mają oni jeszcze w swoich w oczach obrazy zniszczonych domów i sprofanowanych kościołów, a w sercach rany po pozostawionych ukochanych osobach i opuszczonych domach.

Papież – duch Abrahama łączy w jedną rodzinę

Przybywam jako pielgrzym, jako pielgrzym pokutujący, aby błagać Pana o przebaczenie i pojednanie po latach wojny i terroryzmu, aby prosić Boga o pocieszenie dla serc i o uleczenie ran. Przybywam też do was jako pielgrzym pokoju, żeby powtórzyć: „wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23, 8) – podkreślił Papież. – Tak, przybywam jako pielgrzym pokoju, dążąc do braterstwa, ożywiony pragnieniem wspólnej modlitwy i wspólnej wędrówki, także z braćmi i siostrami innych tradycji religijnych, w duchu ojca Abrahama, który łączy muzułmanów, żydów i chrześcijan w jedną rodzinę.

Ojciec Święty zapewnił, że pragnie przynieść cierpiącym chrześcijanom wyrazy miłości całego Kościoła, który jest blisko nich i udręczonego Bliskiego Wschodu, i zachęca, aby podążali naprzód. Franciszek wzywa, aby nie poddawali się w obliczu szerzącego się zła: starożytne źródła mądrości waszych ziem zachęcają, abyśmy postępowali tak, jak Abraham, który, choć opuścił wszystko, ale nigdy nie utracił nadziei (por. Rz 4, 18); i ufając Bogu, zrodził potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie – powiedział Franciszek. Zachęcił do patrzenia na gwiazdy. „Tam jest nasza obietnica”

Papież – pomagajmy sobie nawzajem umacniać braterstwo

Drodzy bracia i siostry, wiele myślałem o was w tych latach, o was, którzy tak wiele wycierpieliście, ale nie daliście się pognębić. O was, chrześcijanie, muzułmanie; o was, całych społecznościach, jak jazydzi, którzy tak bardzo ucierpieli, bardzo – wszyscy jesteśmy braćmi. Teraz przybywam do waszej błogosławionej i zranionej ziemi jako pielgrzym nadziei. U was, w Niniwie, rozbrzmiało proroctwo Jonasza, które zapobiegło zniszczeniu i przyniosło nową nadzieję, nadzieję Boga. Dajmy się zarazić tą nadzieją, która zachęca nas do odbudowy i zaczynania od nowa – podkreślił Papież. – A w tych trudnych czasach pandemii pomagajmy sobie nawzajem, by umacniać braterstwo, by wspólnie budować pokojową przyszłość. Razem, bracia i siostry każdej tradycji religijnej.

Franciszek zwrócił uwagę, że to tutaj, tysiące lat temu, Abraham rozpoczął swoją pielgrzymkę i dodał, że naszym zadaniem jest jej kontynuowanie, w tym samym duchu, przemierzając wspólnie drogi pokoju!

Dlatego modlę się dla was wszystkich o pokój i błogosławieństwo Najwyższego. I proszę was wszystkich, abyście robili to, co Abraham: idźcie w nadziei i nie przestawajcie patrzeć na gwiazdy. Wszystkich was proszę, abyście towarzyszyli mi poprzez modlitwę – powiedział na zakończenie Papież.

Źródło: Vatican News / Krzysztof Ołdakowski SJ

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.