6 marca| Wiadomości

Papież u Abrahama – Ur Chaldejskie

Ze starożytnego sumeryjskiego miasta Ur, znanego obecnie jako Tell-al-Muquayyat, gdzie odbywa się długo oczekiwane spotkanie międzyreligijne, wyruszył Abraham w swoją misję, która łączy losy Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Jezuita, ojciec Jean Louis Ska, biblista podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim, że podróż Abrahama była aktem wiary i posłuszeństwa. Dla narodu izraelskiego Abraham stał się przykładem, wzorem, na którym zbudował on swoją tożsamość jako naród.

Postać Abrahama znajduje się w centrum podróży Papieża Franciszka do Iraku. Pobyt w starożytnym Ur Chaldejskim, w którym odbywa się dziś międzyreligijne spotkanie z Papieżem, jest jednym z najważniejszych i symbolicznych. Abraham w Ur Chaldejskim po raz pierwszy rozmawiał z Bogiem i od niego rozpoczął swoją misję. W miarę jak naród izraelski czytał, przepisywał oraz przyswajał sobie historie o nim, dodawał do tych przekazów elementy, które pozwalały mu utrwalić, określić swoją tożsamość jako narodu. Z Ur Chaldejskiego Abraham udał się i osiedlił w Ziemi Kanaan, a po krótkim czasie przeniósł się do Egiptu. To są dwa miejsca, w których również przebywał naród izraelski. Dzieci Abrahama rozpoznają się w tym, który żył przez wielkie etapy historii narodu. Akt posłuszeństwa Abrahama wyznacza całą historię Izraela. Mówi o. Jean Luis Ska.

Z tekstów, które posiadamy wiemy, że Abraham był nomadą, podobnie jak Izaak i Jakub. Posiadał stada i przemieszczał się z nimi zgodnie z zasadami wędrowania na pastwiska. I ten obraz został prawdopodobnie zreinterpretowany, wykorzystany przez pisarzy biblijnych, przez naród żydowski, aby określić swoją tożsamość jako narodu z teologicznego i duchowego punktu widzenia. Ostatecznie życie jest podróżą, tak jak podróże Abrahama – podkreślił o. Ska. Interesujące jest to, że Bóg Starego Testamentu nie jest tylko Bogiem lokalnym, który mieszka w świątyni jerozolimskiej, ale jest przede wszystkim Bogiem osobowym. Dlatego pierwszą definicją Boga w Starym Testamencie nie jest Bóg Jerozolimy, Bóg Syjonu, ale Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przechodzimy od Boga lokalnego do Boga osobowego.

Źródło: Vatican News / Krzysztof Ołdakowski SJ (oryginalny tytuł: Ur Chaldejskie – początek wędrówki Boga z człowiekiem)

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.