10 marca| Wiadomości

Dziewczęta chcą być youtuberkami, instagramerkami, tiktokerkami…

Niemal połowa dziewcząt (48%) w wieku 10-15 lat uznała prowadzenie kanału w mediach społecznościowych, takich jak YouTube, Instagram czy Tiktok, za atrakcyjne zajęcie zawodowe, w których widzą siebie w przyszłości.

Zawód youtuberka nie istnieje w oficjalnej klasyfikacji zawodów GUS, dlatego nie dziwi fakt, że matki dziewczynek czterokrotnie rzadziej (12%) niż ich córki wskazywały to zajęcie jako preferowane – dodaje Marta Rybicka, Senior Business Director w agencji badawczej IQS.

44% matek podało przynajmniej jeden taki sam zawód, jaki wskazała również ich córka. Na liście TOP3 zawodów, co do których zarówno matki, jak i córki wykazywały największą zgodność, znajdują się jeszcze graficzka komputerowa (zaliczana do zawodów przyszłości) oraz zawody prawnicze, takie jak: adwokatka, notariuszka czy prokuratorka.

Działania Fundacji Inspiring Girls Polska, której misją jest zwiększanie aspiracji, pewności siebie i sprawczości polskich dziewczynek, zaczynamy od diagnozy społecznej pokolenia 10-15+. Chcemy dowiedzieć się, jakie aspiracje mają polskie nastolatki, kto im imponuje, kim chciałyby zostać w przyszłości, ale też jak spędzają wolny czas, jakie mają problemy w domu i szkole – komentuje Eliza Durka, fundatorka i prezeska Inspiring Girls Polska.

Pierwsze wyniki opracowywanego właśnie badania „Aspiracje dziewczynek w Polsce” pokazują, kim polskie dziewczynki chciałyby zostać w przyszłości.

Wyniki badania wykazały sporą rozbieżność matek i córek w wyborze zawodów  przyszłości, postrzeganych jako bardziej męskie. Chodzi tu w szczególności o specjalistów z branży IT, analityków big data/data scientist, czy zawodowych gamerów lub esportowców.

biznes.newseria.pl

Wszyscy mamy udział w utrwalaniu stereotypowego myślenia młodych dziewcząt w Polsce. Chcemy inspirować dziewczynki do szukania własnych ścieżek rozwoju i znajdowania w sobie odwagi pokonywania ograniczających je stereotypów – twierdzi Eliza Durka, Prezeska Inspiring Girls Polska.

Duże rozbieżności w opiniach matek i córek wywołuje także kwestia kontynuacji nauki na studiach wyższych. Zdecydowanie więcej matek (86%) niż córek (58%) dostrzega potrzebę ukończenia studiów wyższych.

Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że dla młodych dziewcząt studiowanie to odległa przyszłość. Stąd tak częsta w grupie badanych dziewcząt odpowiedź ‘nie wiem’ udzielona na pytanie o chęć kontynuacji nauki na studiach (39 proc.). Bardziej przekonane do studiowania są piętnastolatki (68 proc.; wynik o 10 punktów procentowych wyższy niż ogółem) – komentuje Marta Rybicka z IQS.

Weterynaria, kosmetologia i filologia angielska to trzy kierunki studiów wybierane w obu badanych grupach najczęściej.

Trzy na dziesięć dziewcząt (30%), podobnie jak ich matki (29%), nie potrafiły wskazać preferowanych kierunków studiów.

Dziewczynkom brakuje inspirujących wzorców i zdane są na media społecznościowe. Stąd tak bardzo ważne dla ich przyszłych szans rozwojowych jest to, żeby właśnie na tym wczesnym etapie pokazać im różnorodność wyborów i możliwości życiowych – zawody, ścieżki rozwoju, role.  Tysiące kobiet robią niesamowite rzeczy, zmieniają świat, leczą, zarządzają, odkrywają – dziewczynki muszą się o tym dowiedzieć! Tym właśnie – łączeniem dziewczynek z role models – będziemy się zajmować w Fundacji Inspiring Girls Polska – wyjaśnia Eliza Durka.

W opiniach matek ścierają się poglądy na temat przyszłej profesji córek. 41 proc. badanych matek chciałoby, by praca ich córek była ważna dla innych ludzi na świecie. Co ciekawe, procent pozytywnych odpowiedzi zależał od wielkości zamieszkiwanej miejscowości – najmniejszy był na wsiach (35 proc. wskazań), a najwyższy w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców (50 proc. wskazań). U 38 proc. badanych matek dominował natomiast pogląd, że lepiej gdyby ich córki w przyszłości skupiły się na sobie i swojej rodzinie. To przekonanie zdecydowanie częstsze jest u matek, w rodzinach których jest dobra sytuacja finansowa (41 proc. versus 32 proc. w rodzinach z gorszą sytuacją finansową).

Źródło: newseria.pl

Od redakcji NINIWA

Z jednej strony nie dziwi tak duży odsetek zainteresowania dziewczyn „influencingiem”. Kiedyś dziewczynki chciały być księżniczkami. Dziś influencerkami. Kobiety lubią być piękne, zauważane i podziwiane. To zupełnie naturalne. Jedynie czasy przynoszą nowe metody.

Zastanawiający w badaniu może być dobór zawodów na liście ankietowej. Mimo deklarowanej walki ze stereotypami społecznymi, próżno szukać tu zawodów takich jak mechanik samochodowy, robotnik budowlany czy inne „typowo męskie”, bardziej fizyczne zajęcia. Domyślamy się, że mogą być umieszczone w kategorii „inne”, znajdującej się na samym końcu zestawienia. Nie udało nam się dotrzeć do informacji, czy badanie dziewczyny miały w ankiecie zasugerowane opcje wyboru i w jakiej kolejności, czy też samodzielnie wymieniały upragnione profesje. Pojawia się też pytanie – jeśli wszyscy będziemy influencerami (z angielskiego „mającymi wpływ na innych/inspiratorami”), to kogo będziemy inspirować? 🙂

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.