12 marca| Wiadomości

Dziś zaczynamy „24 h dla Pana”! Przyjdziesz?

Adoracja, spowiedź, wyciszenie... Masz na to całą dobę! To już tradycja na całym świecie. Zainicjował ją papież Franciszek.

„24h dla Pana” odbywa się zawsze przed IV niedzielą wielkiego postu. Wiele kościołów parafialnych włącza się w tę inicjatywę aranżując to spotkanie z Panem Jezusem. Z pewnością w waszej okolicy też będzie taka możliwość!

Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji zaproponowała wskazówki do przeprowadzenia wydarzenia. W tym roku jest ono przewidziana na 12 i 13 marca i towarzyszy mu hasło „On odpuszcza wszystkie twoje winy”.

Założenia akcji wyjaśnia ks. Michał z Częstochowy, który w swojej parafii przeprowadzi „24h dla Pana”

Co ciekawe, prawdopodobnie inspiracją dla wydarzenia była polska „Noc konfesjonałów”, o której papież Franciszek usłyszał od polskiego księdza pracującego w Rzymie.

Zachęcamy!

Źródło: Redakcja NINIWA /

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.