20 marca| Wiadomości

Rok Rodziny. Co dla młodych przygotował papież, a co NINIWA?

My, młodzi, mamy lepiej zrozumieć znaczenie prawdy i zdecydować się do bycia bardziej ofiarnym dla drugiej osoby - to czwarty z pięciu celów, jakie postawił papież Franciszek w założeniach programu na Rok Rodziny. Jak chcemy tego dokonać?

Wczoraj, 18.03, w uroczystość św. Józefa rozpoczął się Rok Rodziny zapowiedziany w adhortacji papieskiej Amoris laetitia w 2016 r. Oczywiście nie przez przypadek rok ten rozpoczął się we dzisiejszą uroczystość św. Józefa, opiekuna i patrona rodzin.

W swojej adhortacji papież Franciszek wskazał 5 głównych celów, które chciałby zrealizować w Kościele w zakresie duszpasterstwa rodzin. Powinniśmy zatem:

  1. rozpowszechniać treść adhortacji „Amoris laetitia” – ma to uświadomić rodzinom, że są darem dla Kościoła, podejmują radosne zadanie, a także że są światłem dla świata tak mocno ogarniętego różnymi mrokami;
  2. głosić, że sakrament małżeństwa jest darem, i ma w sobie przemieniającą moc ludzkiej miłości – żeby to osiągnąć potrzeba wzajemnej współpracy i współodpowiedzialności duszpasterzy i świeckich;
  3. czynić rodziny głównymi „aktorami duszpasterstwa rodzinnego” – rodziny mają być postawione w centrum aktywności duszpasterskiej Kościoła;
  4. uświadamiać młodym ludziom znaczenie formacji do prawdy o miłości i daru z siebie – młodzi ludzie często nie chcą poznawać prawdy o sobie, a tak naprawdę właśnie, gdy ją przyjmą, mogą być w pełni sobą i dobrze wypełniać powołanie do miłości. Nie polega ono na braniu, a bardziej na dawaniu;
  5. poszerzać spojrzenie i działanie duszpasterskie na rodziny… – sęk w tym, że rodziny funkcjonują w taki sposób, jaki da się to zaplanować z dziećmi. Tymczasem wiele inicjatyw w Kościele nie uwzględnia tych okoliczności i odcina rodziny od pełnego uczestniczenia w niektórych wydarzeniach i praktykach.

Co proponujemy niniwitom?

NINIWA nie stoi z boku Kościoła, ale stara się w nim uczestniczyć możliwie mocno. W Roku Rodziny zaakcentujemy postać św. Józefa i potrzebę modlitwy za rodziny. Będzie do tego kilka okazji, jak np. tegoroczne wyprawy: rowerowa i piesza NINIWA Team, a także akcji „Together – wyprawy z wiarą”. Wielu młodych niniwitów doświadcza niestety na własnej skórze kryzysu rodziny. Ogromną grupę wśród nas stanowią osoby z niepełnych rodzin. Młodzi i dzieciaki najboleśniej przeżywają rodzinne dramaty i problemy. Dlatego taka intencja jest bardzo potrzebna.

Na Festiwalu Życia (o ile aktualnie nie panuje ogólnoświatowa pandemia 😉 ) też zawsze jest wątek rodzinny, opcja dla małżeństw z dziećmi, specjalna część obozowiska, gdzie mogą oni uczestniczyć w wydarzeniu. Rodzinny charakter ma też co roku sobotnio-festiwalowy dzień otwarty. Chcemy, żeby dzieciaki od najmłodszych lat widziały dobre wydarzenia i miały pozytywne skojarzenia z Kościołem.

Osobną inicjatywą dla rodzin jest Dorosła NINIWA, która działa lokalnie w kilku miejscach w Polsce, a także organizuje dwa razy w roku swoje zjazdy – spotkania w Kokotku.

Pomódl się

Jeśli sprawy rodzin są dla ciebie ważne, możesz też podjąć inicjatywę modlitewną treścią, którą zaproponował papież Franciszek w adhortacji:

Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie,
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.