25 marca| Wiadomości

Zwiastowanie Pańskie w Wielkim Poście? Robimy małe śledztwo

Od dzisiejszego święta, 25 marca, do Bożego Narodzenia 25 grudnia, minie dokładnie dziewięć miesięcy. Tyle trwa ludzka ciąża. Czy tak ustalona została data uroczystości Zwiastowania Pańskiego? Choć wszystko by pasowało, to jednak badacze odrzucają ten argument.

To tym ciekawsze, że mamy do czynienia z dość dziwnym zbiegiem okoliczności. Nie znamy powodu, dla którego Boże Narodzenie ustalone zostało na 25 grudnia. Niektórzy twierdzą, że chciano tym sposobem wyprzeć ustalony na ten dzień kult pogańskich bogów słońca, czy to w Cesarstwie Rzymskim czy pogańskiej Europie (Słowianie też 24.12 świętowali boga Swaroga, co ma związek z zimowym przesileniem). Inni twierdzą, że ustalono datę właśnie ze względu na przyjętą 25 marca datę Zwiastowania Pańskiego. Jednak nie ma dowodów na to, że marcowa data była ustalona przed grudniową, nie mogłoby więc być związku przyczynowo-skutkowego między nimi.

A jeśli by jednak był, to ciekawe, że akurat 25 grudnia poganie obchodzili swoje kluczowe święto, przygotowując niejako przestrzeń dla celebrowania narodzin Jezusa! I jeszcze ciekawsze, że w różnych miejscach w tym samym czasie celebrowano kult podobnych pogańskich bóstw. Według starożytnych historyków chrześcijaństwa data 25 marca była zainspirowana apokryfami Nowego Testamentu. Z kolei Joseph Ratzinger w swojej książce „Duch liturgii” zwrócił uwagę m.in. na fakt, iż w tradycji judaistycznej data 25 marca uznawana była za dzień stworzenia świata, w związku z czym chrześcijanie obchodzili ten dzień także jako wspomnienie poczęcia Jezusa (święto Zwiastowania) oraz jego męczeńskiej śmierci.

To uzasadnienie wyjaśniające zaadaptowanie tej daty wydaje się bardzo rozsądne. Być może z niej potem wynikła przesunięta o 9 miesięcy data Bożego Narodzenia. Ale sami powiedzcie – ciekawie się to ułożyło, zwłaszcza z tymi pogańskimi świętami!

Ale dlaczego w Wielkim Poście?

No właśnie! To też interesujący wątek. Dzisiejsze święto najczęściej przypada w trakcie Wielkiego Postu, który wydaje się zupełnie nie pasować do radosnego momentu zwiastowania. To Boży paradoks, bo właśnie istotą przyjścia na świat Jezusa był wielki plan zbawienia człowieka. Dlatego świętowanie zapowiedzi przyjścia Jezusa na świat doskonale pasuje do wielkopostnej refleksji o zbawczej męce i śmierci Chrystusa. Oba wątki są ze sobą nierozłącznie związane.

Jeden związek przyczynowo-skutkowy jest natomiast całkowicie oczywisty. W oparciu o dzisiejszą datę świętujemy także w Polsce Dzień Świętości Życia. W „Evangelium Vitae” św. Jan Paweł II napisał:

Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia… (Evangelium Vitae, 84)

Dzisiejsza inicjatywa jest okazją do zastanowienia się nad wartością życia, zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego i słabego oraz naszego zaangażowania w jego ochronę.

Dziś szczególnie zachęcamy was do odmówienia modlitwy Anioł Pański – pasuje doskonale!

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

A Słowo ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.

Źródło: Redakcja NINIWA / brewiarz.pl / radiozet.pl / youtube.com Modlitwa w drodze

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.