26 marca| Wiadomości

Dante – pamiętacie go ze szkoły? Przypomniał go papież Franciszek

"Boska komedia" - taki tytuł nosi najbardziej znany poemat włoskiego poety Dantego Alighieriego, napisany w średniowieczu. Opowiada ona o wędrówce autora po zaświatach: piekle, czyśćcu i raju. Przypominamy Dantego co najmniej z dwóch powodów.

Fabuła poematu jest bardzo na czasie. Dante podróżuje po zaświatach przez trzy dni i trzy noce, od Wielkiego Piątku do Wielkanocy. Wkrótce i my wejdziemy w ten symboliczny czas w związku ze zbliżającym się Triduum i Wielkanocą. Poza tym mija właśnie 700-lecie śmierci autora Boskiej Komedii. Z tego powodu papież Franciszek postanawia przypomnieć nam jego postać i główne myśli wypływające z Twórczości poety.

Franciszek napisał właśnie list apostolski Candor Lucis aeternae – Blask wiecznego Światła. Jak pisze Franciszek, w tej okoliczności nie mogło zabraknąć głosu Kościoła. Dante bowiem „potrafił poprzez piękno poezji wyrazić głębię tajemnicy Boga i miłości. Jego poemat, najwspanialszy wyraz ludzkiego geniuszu, jest owocem nowego i głębokiego natchnienia, z czego Poeta zdaje sobie sprawę, mówiąc o nim jako o „poemacie świętym, nad którym niebo z ziemią pracowało” (Raj XXV, 1-2).

Boska Komedia to inspirowany chrześcijaństwem i mitologiami utwór, a podróż autora:

…jest tak naprawdę drogą pragnienia, głębokiej i wewnętrznej potrzeby przemiany życia, aby osiągnąć szczęście i w ten sposób wskazać drogę tym, którzy tak jak on znaleźli się w ciemnym lesie i zagubili prawą drogę – pisze Franciszek.

Warto posłuchać, co jeszcze papież wyciągnął z poematu Dantego odnosząc to do współczesności. Okazuje się, że wiele treści w ogóle się nie zestarzało!

Streszczenie listu znajdziesz na Vatican News, tutaj.

Źródło: Redakcja NINIWA / Vatican News

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.