4 kwietnia| Wiadomości

Wielkanoc! Pan zmartwychwstał!

Zmartwychwstały Jezus staje się dla nas pewnością życia. Pokonuje nawet śmierć. Życzymy wam pewności, którą daje wiara w Jezusa.

Życzymy, by w Nim mieć oparcie, siłę i radość z życia. Niech obecność Zmartwychwstałego umacnia nas w tym, co dobre i piękne, w tym co jest miłością. Dużo dobra i otwartości na Boże błogosławieństwo.

NINIWA

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.