7 kwietnia| Wiadomości

Abp Ryś do maturzystów: czy macie w sobie głód prawdy?

„Czy znacie głód prawdy? Czy chcecie być uczniami? Musicie na te pytanie odpowiedzieć przez samym sobą. To jest komisja jednoosobowa” - zwracał się do maturzystów abp Grzegorz Ryś.

Jest już tradycją, że we wtorek po Wielkanocy odbywa się pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. Z uwagi na trwającą pandemię i obostrzenia pielgrzymka miała wymiar symboliczny, gdyż wzięli w niej udział przedstawiciele maturzystów z duszpasterzami i katechetami, a pozostali chętni mogli łączyć się transmisją online. Uroczystej liturgii w intencji maturzystów w kaplicy Matki Bożej przewodniczył metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Matura to egzamin dojrzałości. Niech Maryja wyprosi wam łaskę tej dojrzałości duchowej, moralnej – przywitał maturzystów na żywo i online paulin o. Rafał Wilk z Jasnej Góry.

Dzisiejsze czytania przywołują dwa pytania, które stanowią podsumowanie waszej nauki, waszej drogi kształcenia – mówił abp Grzegorz Ryś podczas homilii.

Nawiązując do pierwszego czytania, abp Ryś zastanawiał się, jaka siła sprawiła, że trzy tysiące osób zostało włączonych do Kościoła.

Bo to nie od Piotra. Piotr nie był wytrawnym mówcą. To słowo działa. To słowo Boga przynosi owoce. Czy macie w sobie doświadczenie takiej siły, która jest w prawdzie? Co z tego wynika że się nauczyłem, że się dowiedziałem? Czy moje życie mimo tej wiedzy, tej odkrytej prawdy ma być takie samo jak było? – pytał łódzki metropolita.

Metropolita łódzki zapytał także:

Czy znacie taką zobowiązującą moc prawdy? Do czego ona Cię ciągnie, ku jakim decyzjom, ku jakim nawróceniom. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. W poznanej prawdzie jest taka siła, która kajdany rozrywa. Czy ta wasza nauka, zdobyta wiedza, odkryta prawda prowadzi was do jakiejś zmiany? – Maria Magdalena mówi do Jezusa Rabbi Nauczycielu. Ona stawia siebie w roli ucznia. Człowiek chce zostać uczniem. Najlepszym nauczycielem jest ten, który cały czas chce być uczniem, który cały czas się uczy. Najgorzej jest, gdy opuszczamy mury szkoły i myślimy, że jesteśmy wszechwiedzący, a powinny się nam pojawić pytania. Powinniśmy mieć głód tej wiedzy, głód prawdy – dodał.

Czy znacie głód prawdy? Czy chcecie być uczniami? Musicie na te pytanie odpowiedzieć, przed samym sobą. To jest komisja jednoosobowa – zakończył abp Ryś.

Na zakończenie Mszy Św. wszystkim maturzystom, nauczycielom i kapłanom podziękował ks. Paweł Bogusz – duszpasterz młodzieży archidiecezji łódzkiej i wyraził radość z tego, że mimo obostrzeń udało się przeprowadzić tę pielgrzymkę.

Przed błogosławieństwem przedstawiciele maturzystów z archidiecezji łódzkiej dokonali aktu osobistego oddania Matce Bożej, prosząc nie tylko o pomyślne zdanie egzaminów, ale także o prowadzenie w życiu.

Źródło: KAI / Redakcja NINIWA

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.