18 kwietnia| Wiadomości

„Specjaliści od misji trudnych”. Co robią w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów?

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej nadal odgrywają znaczącą rolę w wielu najtrudniejszych misjach na całym świecie. Są dobrze znani i wysoko oceniani w Kościele za swoją dyspozycyjność. Chociaż z humorem lubią żartować, że są specjalistami w utrudnianiu misji, prosta prawda jest taka, że oblaci pracują z wielką gorliwością w wielu najtrudniejszych obszarach świata.

Ojciec Paweł Gomulak na oblaci.pl przedstawił niedawno sylwetkę oblatów w związku z ich udziałem w światowej Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary. Czym się tam zajmują?

Wraz z naszą reputacją pracy z ubogimi i najbardziej opuszczonymi, fakt, że jesteśmy wezwani do ścisłej współpracy z Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów, jest wielkim znakiem uznania naszej rodziny zakonnej, jako zgromadzenia misyjnego w Kościele. Kongregacja ta, dawniej zwana Propaganda Fide, została założona przez papieża Grzegorza XV w 1622 roku i ma na celu „…kierowanie i koordynowanie na całym świecie bieżących wysiłków w zakresie głoszenia Ewangelii, a także współpracy misyjnej…”

oblaci.pl / Ojciec Święty Franciszek z uczestnikami 36. Kapituły Generalnej oblatów w Rzymie (07.10.2016)

Obecnie Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary składa się z 35. kardynałów, 5. arcybiskupów, 2. biskupów, 4. dyrektorów Krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych i trzech przełożonych generalnych. Wśród tych ostatnich są: jezuita – ks. Arturo Sosa, franciszkanin – o. Michael Perry oraz Superior Generalny naszego Zgromadzenia – o. Louis Lougen OMI.

Oblackie zadania

Pośród obowiązków, jakie spoczywają na generale oblatów, znajdują się: uczestnictwo w zgromadzeniach plenarnych Kongregacji oraz dyspozycyjność wobec Kardynała Prefekta i Sekretarza Kongregacji w sprawach związanych z misją ewangelizacyjną, rozwojem i strukturą Kościoła na tych obszarach, w których posługują misjonarze oblaci. Do takich wyjątkowych misji należy chociażby nasza obecność w Turkmenistanie. Placówka należy do Polskiej Prowincji, ale podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

Pomijając fakt, że obecny generał wchodzi w struktury kongregacji, w przeszłości dzieliliśmy się naszym personelem zakonnym dla bardziej ścisłej współpracy z Kościołem powszechnym. Były przełożony generalny Zgromadzenia – Marcelo Zago OMI, został przez św. Jana Pawła II mianowany sekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary. Po przyjęciu sakry biskupiej podniesiony do godności arcybiskupa. Mając oblackie doświadczenie pracy w Laosie, był wielce ceniony za gorliwość misyjną oraz wkład w dialog międzyreligijny. Jeszcze jako przełożony generalny oblatów był jednym ze współorganizatorów pierwszego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu.

Do dnia dzisiejszego w struktury działania Kongregacji zaangażowani są oblaci:

o. Ryszard Szmydki OMI – były Prowincjał Polskiej Prowincji oraz Asystent Generalny ds. Misji, pełni obecnie funkcję Podsekretarza Kongregacji Ewangelizacji Narodów. To czwarta osoba w strukturze watykańskiej kongregacji.

o. Tadeusz Nowak OMI – były przełożony Prowincji Wniebowzięcia NMP w Kanadzie, obecnie jest sekretarzem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

o. Alphonse P. Rakotondravelo OMI – były rektor oblackiego scholastykatu (seminarium) na Madagaskarze, jest bibliotekarzem Papieskiej Biblioteki Misyjnej na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana, który podlega bezpośrednio pod Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów.

Od lewej: o. Tadeusz Nowak OMI, o. Ryszard Szmydki OMI oraz o. Alphonse P. Rakotondravelo OMI

Bardzo często oblaci pracujący w lokalnych Kościołach misyjnych nie są do końca świadomi, jak wielkim szacunkiem cieszy się Zgromadzenie w Kościele powszechnym. Nie lubimy przechwalać się własnymi zasługami. Ale od czasu do czasu dobrze jest przypomnieć sobie o tym i podziękować Bogu za to, co oblaci Niepokalanej czynią dla Kościoła na całym świecie.

Duch dyspozycyjności, zakorzeniony w naszym ślubie posłuszeństwa i dziedzictwie św. Eugeniusza de Mazenoda, który wzywał nas, abyśmy byli gotowi poświęcić wszystko dla rozszerzania Królestwa Zbawiciela – sprawiają, że Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej wciąż są gotowi do podejmowania najtrudniejszych misji. Niezależnie od tego, czy pracują na peryferiach świata, czy w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w Rzymie, oblaci służą z wielkodusznością. Kościół na nas liczy!

Źródło: oblaci.pl / pg / za omiworld.org, omiusa.org

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.