22 kwietnia| Wiadomości

Abp Ryś: budujmy Kościół, w którym nikt nie będzie odrzucony

Jezus nikogo z przychodzących nie odrzuca. Tego byłoby dobrze nauczyć się od Pana, aby w tym samym duchu budować Kościół i odnosić się do ludzi, którzy są w Kościele. Skoro są w Kościele, na różne sposoby, to są nam zadani przez Ojca i Ojciec w nich działa - mówił wczoraj podczas porannej Mszy świętej celebrowanej w kaplicy domu biskupiego abp Grzegorz Ryś.

Metropolita łódzki zwrócił uwagę, że Jezus mówi o swojej misji zleconej przez Ojca i w posłuszeństwie wobec Niego. To posłuszeństwo przekłada się na to, w jaki sposób widzi ludzi przychodzących do Niego. Widzi ich tak, jak Bóg ich posyła i działa w każdym, kto przychodzi do Niego. We wszystkich tych ludziach Jezus widzi działającego Ojca – podkreślił.

Kaznodzieja wskazał również, że Jezus w posłuszeństwie Ojca nikogo z przychodzących nie odrzuca.

Tego byłoby dobrze nauczyć się od Pana, aby w tym samym duchu budować Kościół i odnosić się do ludzi, którzy są w Kościele. Skoro ci ludzie są w Kościele – na różne sposoby – to są nam zadani przez Ojca i Ojciec w nich działa – podkreślił abp Ryś.

Na zakończenie dodał, że stawką całej aktywności jest życie wieczne każdego.

Nie chodzi tylko o to, by wszystkich wprowadzić do Kościoła, ale Ojciec chce wszystkim dać życie wieczne. Nie ma większej stawki, rzeczywistości niż życie wieczne – powiedział abp Grzegorz Ryś.

Źródło: KAI

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.