23 kwietnia| Wiadomości

[WIDEO] Jak podejmować życiowe decyzje? Święty Monitor radzi ;)

Ksiądz Wojtek proponuje i wyjaśnia zasadę 4x "P". Czyli Pomyśl. Pomódl się. Porozmawiaj. Podejmij decyzję. Z kolei ks. Piotr proponuje zasadę 2x "P". Czyli Piotr Piekło ;)

A na serio, jak najlepiej przygotować się do podjęcia ważnego, życiowego wyboru? Posłuchaj głosów doradczych 😉

Źródło: Redakcja NINIWA / youtube.com Święty Monitor

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.