30 kwietnia| Wiadomości

[PILNE] Jeśli tego nie zrobisz dziś – szansa przepadnie! Ważne wskazówki…

Dziś ostatni dzień miesiąca. Nie byle jakiego miesiąca, ale kwietnia. 30.04 kończy się możliwość składania zeznań podatkowych czyli tzw. "pitów" przez osoby fizyczne. Tylko do dziś masz możliwość przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego, w tym także na NINIWĘ. Jeśli o to nie zadbasz, utracisz możliwość wsparcia wartościowych inicjatyw.

Zaczynamy się przyzwyczajać do myśli, że dużo mechanizmów jest dziś uproszczonych – także rozliczenie z systemem podatki.gov.pl. Jeśli za jego pośrednictwem składałeś rozliczenie w ubiegłym roku i wskazałeś OPP, które chcesz wesprzeć, to ustawienia powinny pozostać w systemie. Mimo to, warto zalogować się i sprawdzić, czy na pewno.

Zachęcamy Was też do zaznaczania krzyżyka w polu „wyrażam zgodę”, dzięki czemu organizacja, którą wsparliście będzie o tym dokładnie wiedzieć. Będzie też mogła wyrazić Wam swoje podziękowanie czy zweryfikować wpłatę w razie Waszego zapytania. W końcu i Urząd Skarbowy może się pomylić. Dlatego dobrze mieć możliwość odkręcenia pomyłki z niewypłaconymi środkami. We wrześniu każdego roku, OPP otrzymują z urzędów zestawienia swoich dobroczyńców i kwoty wsparcia.

W dobie pandemii wiele organizacji bardzo odczuło ograniczenia w działalności. Wydłużyły się listy likwidowanych stowarzyszeń, które nie przetrwały trudnego czasu. Środki z 1% podatku są dla nich tym cenniejsze. Również i my, jako Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA zachęcamy Was do wspierania naszych inicjatyw. Obiecujemy modlitwę i rzetelne działanie, by dobrze wykorzystać powierzone nam zasoby.

Źródło: Redakcja NINIWA

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.

WYDARZENIA Czytaj więcej
PRZECZYTAJ TAKŻE