6 maja| Wiadomości

Św. Filip i Jakub. Poznaj ich bliżej…

Dość dobrze kojarzymy największe postacie Nowego Testamentu. Potrafimy kojarzyć z ich charakterystycznymi cechami najbardziej rozpoznawalnych apostołów jak św. Piotr, Jan, Paweł czy nawet niechlubnie osławionego Judasza. W gronie apostołów było jednak 12 kluczowych postaci i żadna z nich nie była mniej ciekawa od pozostałych.

6 maja wspominamy świętych apostołów Filipa i Jakuba. Spróbujmy poznać najbardziej istotne dla nich rysy.

Św. Filip był uczniem Jana Chrzciciela

Według znanej nam wiedzy Filip znał się z Andrzejem i Piotrem, a także Janem. Pomógł także Natanaelowi spotkać się z Jezusem zachęcając go słowami „Chodź i zobacz”. Samego Filipa Jezus powołał słowami „Pójdź za mną”. Możemy sądzić, że po doświadczeniu uczniostwa u Jana Chrzciciela, że był on dość dobrze przygotowany do misji z Jezusem i jej wymagań.

Pismo Święte wspomina św. Filipa kilkukrotnie. Był on naocznym świadkiem rozmnożenia chleba przez Jezusa dla tłumu. Cieszył się specjalnym zaufaniem Jezusa, bo poganie prosili go o pomoc w skontaktowaniu się z Jezusem (por. J 12, 20-23). Z kolei w czasie Ostatniej Wieczerzy św. Filip poprosił Jezusa, żeby Ten pokazał mu Ojca. Była to okazja dla Pana Jezusa, żeby wytłumaczyć i przybliżyć nieco Trójcę Świętą apostołom.

Św. Filip w swojej apostolskiej misji dotarł do Dniepru i był pierwszym misjonarzem Słowian. Zginął przez ukrzyżowanie i ukamienowanie.

Św. Jakub Mniejszy nie taki znowu mały

Choć w gronie apostołów wymieniany w końcówce peletonu, to w rzeczywistości pełnił ważną rolę po śmierci Chrystusa. Został przywódcą gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. To do niego udał się z informacją o swoim cudownym uwolnieniu z więzienia św. Piotr, mimo że on był pierwszym wśród apostołów. Określenie „mniejszy” oznaczało późniejsze dołączenie do grona apostołów, a nie umniejszenie rangi apostoła. Większym był powołany wcześniej Jakub, brat Jana.

Św. Jakub prowadził ze św. Pawłem dysputę o konieczność przestrzegania prawa mojżeszowego przez ewangelizowanych pogan, w tym kwestię obrzezania. Mimo różnicy zdań, potrafili się dogadywać, a Jakub cieszył się ogromnym szacunkiem zarówno wśród chrześcijan, jak i samych żydów. Św. Paweł nazywał go nawet filarem Kościoła.

To św. Jakub jest autorem słów, że wiara bez uczynków jest martwa, a także w swoim liście poucza, że nie powinno się wyróżniać bogatych, a gardzić biednymi, bo wszyscy jesteśmy równi. Św. Jakub zginął męczeńską śmiercią przez ukamienowanie po wcześniejszym zrzuceniu go ze szczytu świątyni.

Więcej o obu apostołach dowiesz się na brewiarz.pl

Źródło: Redakcja NINIWA / brewiarz.pl

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.