22 maja| Wiadomości

Po co nam sztuka. Czy każda sztuka jest piękna i dobra?

Piękno zawsze było największą wartością sztuki. Czy współczesne nurty odrzuciły to założenie, czy może zmieniło się nasze postrzeganie piękna? Czy każda sztuka jest pożyteczna i dobra? Na te pytania odpowiada nowy odcinek Wojny Idei.

Źródło: Redakcja NINIWA / youtube.com Wojna Idei

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.