24 maja| Wiadomości

Jak trwoga to do… Maryi. (Prze)potężna Wspomożycielka [NOWENNA]

Św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła pisał o niej, że jest "nieustanną i potężną Wspomożycielką". Tym mianem określił ją natomiast jako pierwszy - św. Efrem w IV w. Z kolei największą popularnością jej kult cieszył się w Bawiarii, gdzie figura Matki Bożej witana była okrzykiem "Maria hilf" (Maryjo, wspomagaj). 24 maja wspominamy NMP Wspomożycielkę Wiernych.

Oficjalnie wezwanie „Wspomożycielki” dołączone zostało do Litanii Loretańskiej w 1571 r. gdy chrześcijanie wygrali nad flotą turecką zagrażającą Italii. Wsparcie Maryi doceniają i czczą także Polacy na pamiątkę wielu historycznych wydarzeń, jak bitwa z Turkami pod Wiedniem w 1683 r. wygrana przez wojska Jana III Sobieskiego. Wierzymy, że to z jej pomocą udało się w tej batalii zwyciężyć. Bardziej współcześnie propagatorami Maryi Wspomożycielki byli polscy kardynałowie August Hlond i Stefan Wyszyński w latach XX-wiecznych prób Kościoła w Polsce.

Ciekawe tło w życiorysie św. Jana Bosko stanowiła także historia z Maryją Wspomożycielką. Przeczytaj o tym na gosc.pl

To właśnie św. Jan Bosko propagował Maryję Wspomożycielkę Wiernych w formie medalika, który rozdawał proszącym go o modlitwę. Towarzyszyły temu liczne cuda. Wizerunek ten zna wielu z nas także dziś.

Poproś o Jej pomoc…

Dziś – w Jej święto – jest dobry dzień, żeby zacząć modlić się specjalną nowenną. Nowenna do Wspomożycielki ma charakter dziewięciodniowej modlitwy dla uproszenia jakiejś szczególnej łaski. Ksiądz Bosko sam ułożył tekst nowenny i zalecał ją zapewniając:

Praktyka, którą wam najbardziej zalecam, to ucałowanie medalika Najświętszej Wspomożycielki i wzywanie Jej pomocy aktem strzelistym: Maryjo Wspomożenie Wiernych, módl się za nami oraz pobożne odprawianie nowenny do Niej. Kto ufa Matce Bożej, nigdy nie dozna rozczarowania”

Nowenna do Maryi Wspomożycielki Wiernych

  • Przez 9 dni Nowenny prośbie o łaskę towarzyszą następujące modlitwy:
  • Ojcze nasz…
  • Zdrowaś Maryjo…
  • Chwała Ojcu…
  • Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie.
  • Witaj Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy na mas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
    Maryjo, Wspomożenie wiernych – módl się za nami.
  • Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik strapiony staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Źródło: Redakcja NINIWA / brewiarz.pl / czerwinsk.salezjanie.pl

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.