7 czerwca| Wspólnota

Zjazd Duszpasterzy Młodzieży i Powołań Zakonów Męskich

W poniedziałek (7.06) rozpoczyna się I Zjazd Duszpasterzy Młodzieży i Powołań Zakonów Męskich. To nowa inicjatywa zaproponowana i zrealizowana przez oblatów z Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku. Na spotkanie zapisało się prawie 40 zakonników odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży w swoich zgromadzeniach.

„To nowa inicjatywa, która rodzi się w momencie, w którym wiele rzeczy działających do tej pory w duszpasterstwie młodzieży przestało działać, niektóre działają słabiej, czy wręcz poumierały. Nasze działania duszpasterskie są bardzo ograniczone, a często wręcz czujemy, że jesteśmy bezradni. Wiemy, że przed nami czas budowania wielu rzeczy na nowo. Jednocześnie też odkrywamy nowe możliwości, przede wszystkim nowe sposoby i metody działania, nowy rodzaj obecności. Obecny czas widzimy jako szansę dla nowej jakości i poziomu budowania Kościoła z młodymi. Dobrze jest się spotkać, podzielić doświadczeniem, posłuchać refleksji związanych z odpowiedzialnością za duszpasterstwo młodzieży. Stąd pomysł spotkania i śmiałość, by zorganizować to spotkanie.” – powiedział o zjeździe o. Tomasz Maniura OMI, Duszpasterz Młodzieży Prowincji Misjonarzy Oblatów MN i organizator spotkania.

Spotkanie jest inicjatywą bliźniaczą do Krajowych Zjazdów Diecezjalnych Duszpasterzy Młodzieży. Zjazd odbywa się z błogosławieństwem ks. bpa Marka Solarczyka, przewodniczącego Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy KEP, który dołączy do zakonnych duszpasterzy młodzieży we wtorek, żeby wspólnie uczestniczyć we Mszy świętej oraz wygłosić kazanie.

Spotkanie odbywa się pod patronatem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

Na spotkaniu nie zabraknie również diecezjalnych duszpasterzy młodzieży z 5 diecezji województwa śląskiego, którzy na co dzień razem z oblatami organizują Festiwal Życia w Kokotku. Co podkreślają organizatorzy festiwalu, ich największą siłą jest wspólnota tworzona na szczeblu między-diecezjalnym i między-zakonnym.

Przez 3 dni spotkania duszpasterze będą wspólnie modlić się za młodzież, wysłuchają szeregu konferencji, podzielą się doświadczeniem, a także przejdą szkolenia z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży oraz formalnego i prawnego przygotowania wyjazdu dla młodzieży.

Polecamy duszpasterzy młodzieży oraz całe spotkanie Waszej modlitwie.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.