29 lipca| Wiadomości

Św. Marta z Betanii, przyjaciółka Jezusa. Jej wiara była niezwykle silna

29 lipca kalendarz liturgiczny przypomina postać św. Marty. Siostra Marii i Łazarza, z którymi mieszkała w Betanii, miasteczku położonym ok. 3 km na wschód od Jerozolimy. Czczona jest także w Kościele prawosławnym.

Byli oni przyjaciółmi Chrystusa, który często bywał u nich gościem. Marta jest wzorem zapobiegliwej gospodyni. Św. Łukasz opowiada, że Jezus odwiedził pewnego dnia jej dom. Marta krzątała się, chcąc mu usłużyć, siostra zaś jej usiadła u jego stóp i słuchała, co mówił. Marta zwróciła się do Jezusa, by nakazał Marii, żeby jej pomogła. Jezus odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.

Teolodzy i księża w czasie kazań podkreślają jednak, że Marta to postać wielowymiarowa i nie należy sprowadzać jej do roli gospodyni. Marta miała bardzo bliską relację z Jezusem i potrafiła „wydobyć” z Niego bardzo ważne słowa. Jak te z dzisiejszej Ewangelii: »Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. To niezwykle istotne zdanie, wypowiedziane po śmierci Łazarza, zakończone jest pytaniem do św. Marty: „Wierzysz w to?”. Marta odpowiedziała mocnym aktem wiary: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”.

Według legendy, po Wniebowstąpieniu Chrystusa Marta wraz z rodzeństwem udała się do Francji, a Łazarz został biskupem Marsylii. Jej wspomnienie liturgiczne przypada 29 lipca. 26 stycznia 2021 papież Franciszek zarządził, że będzie wspominana razem z Marią i Łazarzem.

Źródło: misyjne.pl