13 września| Rozważania Ewangelii

Rozważanie Ewangelii na środę, 13 września

Łk 6,20-26 W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was […]

Łk 6,20-26

W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:

«Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy was zelżą i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

Co to znaczy być ubogim? To mieć wszystko u Boga. Na Niego liczyć, Jemu się powierzać. On może wypełnić wszystkie „głody”, czyli niedostatki; płacz przemienić w radość; zabrać nienawiść; uczucie bycia niekochanym wypełnić swoją miłością. Powiedz dziś Bogu na modlitwie, że chcesz być „u Bogim”. Jemu oddaj to, co cię trapi.

Więcej: przeczytaj historię ubogiej wdowy z Sarepty (1 Krl 17,8-16).