20 września| Rozważania Ewangelii

Rozważanie Ewangelii na środę, 20 września

Łk 7,31-35 Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: «Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do […]

Łk 7,31-35

Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali”.

Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”.

Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».

„Ludzie tego pokolenia”. „Każde pokolenie ma własny czas” – śpiewa zespół Kombii. W jakim czasie żyjesz? Czasie bezustannego gapienia się w ekran komórki, tabletu, laptopa czy telewizora. A przede wszystkim każdy zainteresowany jest sobą. Stąd tak mało ludzi ma w sobie empatię, by czuć jedność z biednymi, ubogimi, cierpiącymi. Kiedy ostatnio kupiłeś komuś biednemu obiad albo podarowałeś bułkę?