30 września| Rozważania Ewangelii

Rozważanie Ewangelii na sobotę, 30 września

Łk 9,43b-45 Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze […]

Łk 9,43b-45

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi».

Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

Wszechmogący Bóg oddał się w ręce ludzi. Ci, choć byli zachwyceni Jego dziełami, osądzili Go, niewinnie skazali i zabili. Podobnie dziś Bóg oddaje się w twoje ręce. Ty decydujesz, czy zachwycisz się Jego wielkością i przyjmiesz Go do swojego życia, czy też odrzucisz od siebie. Czy zechcesz poświęcić czas, żeby poznać Boga i zaprosić Go do codzienności?