4 listopada| Wiadomości

Portugalia: ogłoszona z okazji ŚDM amnestia objęła 863 więźniów

Amnestia ogłoszona w Portugalii w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie oraz z przybyciem na to wydarzenie papieża Franciszka objęła 863 osoby osadzone w zakładach karnych, wynika z danych portugalskiego ministerstwa sprawiedliwości.

Zgodnie z szacunkami resortu na podstawie nowego prawa z więzienia wypuszczonych zostały 232 osoby, zaś pozostałym obniżono kary pozbawienia wolności. Resort sprecyzował, że objęte amnestią osoby zostały wypuszczone z więzienia pomiędzy 1 września a 31 października br.

W lipcu br. jednoizbowy parlament Portugalii, Zgromadzenie Republiki, przyjął ustawę o amnestii, która obejmie młodzież skazaną w tym kraju za lekkie przestępstwa. Podczas debaty i głosowania politycy wskazywali na fakt, że amnestia ma związek z przybyciem na Światowe Dni Młodzieży papieża Franciszka. Zgodnie z ustawą przyjętą z inicjatywy socjalistycznego rządu António Costy amnestia dotyczy osób w wieku 16-30 lat, które nie popełniły ciężkich przestępstw.

Nie zostały nią objęte osoby, które dopuściły się wykroczeń pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, ani skazani za przestępstwa szerzenia nienawiści, przemoc domową czy działania mające znamię nietolerancji. Zgodnie z nowym prawem na przebaczenie będą mogły liczyć osoby, które zostały skazane do 19 czerwca 2023 r.

Źródło: KAI