19 lutego| Wiadomości

Franciszek: wycofajmy się na „pustynię” – miejsca na ciszę, modlitwę, adorację i słuchanie Słowa Bożego

Do wycofania się w Wielkim Poście na „pustynię”, miejsca na ciszę, modlitwę, adorację i słuchanie Słowa Bożego zachęcił Franciszek podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański” w Watykanie. Papież przestrzegł przed „dzikimi bestiami duszy”: żądzą bogactwa, próżnością przyjemności, samotnością i chciwością sławy.

Ojciec Święty nawiązał do Ewangelii ukazującej Jezusa kuszonego na pustyni i zaznaczył, że my również w okresie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do „wyjścia na pustynię”, to znaczy w ciszę, do świata wewnętrznego, do słuchania sercem, do kontaktu z prawdą. Odnosząc się do ewangelicznego tekstu, że Jezusowi „służyły dzikie zwierzęta i aniołowie” Franciszek zwrócił uwagę, że „w sensie symbolicznym są one również naszym towarzystwem: kiedy wkraczamy do pustyni wewnętrznej możemy tam spotkać dzikie zwierzęta i aniołów”.

Emocje – sprzymierzeniec czy przeciwnik?

Odnosząc się do pojęcia „dzikich bestii” papież wskazał, że w życiu duchowym możemy „bestiom” duszy nadać imiona: „różne wady, żądza bogactwa, która więzi nas w kalkulacjach i niezadowoleniu, próżność przyjemności, która skazuje nas na niepokój i samotność, a ponadto chciwość sławy, która rodzi niepewność i ciągłą potrzebę aprobaty i wyróżnienia, i tak dalej”. „Są to dzikie bestie i jako takie muszą być oswojone i zwalczane: w przeciwnym razie pożrą naszą wolność” – przestrzegł Franciszek i wskazał na potrzebę „wyruszenia na pustynię, aby zdać sobie sprawę z ich obecności i stawić im czoła, a Wielki Post jest czasem, aby to uczynić”.

Mówiąc o aniołach, Bożych posłańcach, którzy nam pomagają, czynią dobro a ich cechą charakterystyczną jest „służba” dokładne przeciwieństwo opętania, papież zaznaczyłże przywołują one dobre myśli i uczucia sugerowane przez Ducha Świętego. „W ten sposób porządek i pokój powracają do duszy, niezależnie od okoliczności życia, zarówno pomyślnych, jak i niepomyślnych” – powiedział Ojciec Święty i zachęcił, aby uchwycić myśli i uczucia inspirowane przez Boga, trzeba milczeć i wejść w modlitwę, a Wielki Post jest czasem, aby to uczynić.

Post – co to jest i jak pościć?

W ramach „pielgrzymki wielkopostnej” Franciszek zachęcił do refleksji: „jakie są nieuporządkowane namiętności, „dzikie bestie”, które budzą się w moim sercu, rozpoznać, nadać im imię, zrozumieć ich taktykę oraz, czy myślę o wycofaniu się trochę na „pustynię”, to znaczy o poświęceniu miejsca na ciszę, modlitwę, adorację, słuchanie Słowa Bożego.

Na zakończenie papież wezwał: „Niech Panna Najświętsza, która zachowała Słowo i nie pozwoliła się tknąć pokusom złego, pomoże nam w naszej drodze”.

Źródło: KAI

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl